نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

عرصه_معنوی_واخلاقی (۳۶ تصویر)

📌ویژگی #کاندیدای_اصلح چیه؟ #امید_به_وعده‌های_الهی 🔹مقام معظم رهبری مدظله‌العالی می‌فرمایند: «نماینده باید انقلابی باشد؛ روحیه و نشاط و امید و قوّت و روحیه‌ی #انقلابی در او وجود داشته باشد تا بتواند راه‌هایی را که به نظر ...

📌ویژگی #کاندیدای_اصلح چیه؟ #امید_به_وعده‌های_الهی 🔹مقام معظم رهبری مدظله‌العالی می‌فرمایند: «نماینده باید انقلابی باشد؛ روحیه و نشاط و امید و قوّت و روحیه‌ی #انقلابی در او وجود داشته باشد تا بتواند راه‌هایی را که به نظر بن‌بست می‌رسد، بشکافد و پیش برود». 🔹در ادعیه‌ای که از معصومین علیهم‌السلام به ما رسیده ...

۳ هفته پیش
4K
📌ویژگی #کاندیدای_اصلح چیه؟ #امید_به_وعده‌های_الهی 🔹مقام معظم رهبری مدظله‌العالی می‌فرمایند: «نماینده باید انقلابی باشد؛ روحیه و نشاط و امید و قوّت و روحیه‌ی #انقلابی در او وجود داشته باشد تا بتواند راه‌هایی را که به نظر ...

📌ویژگی #کاندیدای_اصلح چیه؟ #امید_به_وعده‌های_الهی 🔹مقام معظم رهبری مدظله‌العالی می‌فرمایند: «نماینده باید انقلابی باشد؛ روحیه و نشاط و امید و قوّت و روحیه‌ی #انقلابی در او وجود داشته باشد تا بتواند راه‌هایی را که به نظر بن‌بست می‌رسد، بشکافد و پیش برود». 🔹در ادعیه‌ای که از معصومین علیهم‌السلام به ما رسیده ...

۳ هفته پیش
4K
📌ویژگی #کاندیدای_اصلح چیه؟ #امید_به_وعده‌های_الهی 🔹مقام معظم رهبری مدظله‌العالی می‌فرمایند: «نماینده باید انقلابی باشد؛ روحیه و نشاط و امید و قوّت و روحیه‌ی #انقلابی در او وجود داشته باشد تا بتواند راه‌هایی را که به نظر ...

📌ویژگی #کاندیدای_اصلح چیه؟ #امید_به_وعده‌های_الهی 🔹مقام معظم رهبری مدظله‌العالی می‌فرمایند: «نماینده باید انقلابی باشد؛ روحیه و نشاط و امید و قوّت و روحیه‌ی #انقلابی در او وجود داشته باشد تا بتواند راه‌هایی را که به نظر بن‌بست می‌رسد، بشکافد و پیش برود». 🔹در ادعیه‌ای که از معصومین علیهم‌السلام به ما رسیده ...

۳ هفته پیش
7K
📌ویژگی #کاندیدای_اصلح چیه؟ #دوری_از_جاه‌طلبی 🔹مهم‌ترین اسباب کبر عبارت‌اند از: «علم»، «عمل نیک»، «نَسَب»، «زیبایی»، «قوّت و قدرت»، «مال» و «زیادی یاران، شاگردان و پیروان»؛ و شاید مهم‌ترین اسباب تکبر، «مسئولیت حکومتی» باشد. 🔹هنگامی که خداوند ...

📌ویژگی #کاندیدای_اصلح چیه؟ #دوری_از_جاه‌طلبی 🔹مهم‌ترین اسباب کبر عبارت‌اند از: «علم»، «عمل نیک»، «نَسَب»، «زیبایی»، «قوّت و قدرت»، «مال» و «زیادی یاران، شاگردان و پیروان»؛ و شاید مهم‌ترین اسباب تکبر، «مسئولیت حکومتی» باشد. 🔹هنگامی که خداوند انسان متکبر و فخرفروش را دوست ندارد، ما نیز نباید به او علاقه داشته باشیم ...

۳ هفته پیش
7K
ا 📌ویژگی #کاندیدای_اصلح چیه؟ 🔟 #دوری_از_جاه‌طلبی 🔹مقام معظم رهبری مدظله‌العالی درباره‌ی کاندیدای اصلح می‌فرمایند: «انتخابات در کشور ما باید مسابقه‌ای برای خدمت باشد، نه مسابقه‌ای برای کسب قدرت. انتخابات اسلامی این‌گونه است. آن‌جایی که دعوا ...

ا 📌ویژگی #کاندیدای_اصلح چیه؟ 🔟 #دوری_از_جاه‌طلبی 🔹مقام معظم رهبری مدظله‌العالی درباره‌ی کاندیدای اصلح می‌فرمایند: «انتخابات در کشور ما باید مسابقه‌ای برای خدمت باشد، نه مسابقه‌ای برای کسب قدرت. انتخابات اسلامی این‌گونه است. آن‌جایی که دعوا بر سر قدرت است، آن‌طوری می‌شود که شما در بعضی از انتخابات دنیا مشاهده می‌کنید»؛ ...

۳ هفته پیش
8K
📌ویژگی #کاندیدای_اصلح چیه؟ 9️⃣ #زهد و بی‌اعتنایی به دنیا 🔹قناعت به معنای بسنده کردن به مقدار کم از کالای مورد نیاز است و رضایت به چیزی است که نصیب انسان می‌شود. 🔹وجه تشابه این دو ...

📌ویژگی #کاندیدای_اصلح چیه؟ 9️⃣ #زهد و بی‌اعتنایی به دنیا 🔹قناعت به معنای بسنده کردن به مقدار کم از کالای مورد نیاز است و رضایت به چیزی است که نصیب انسان می‌شود. 🔹وجه تشابه این دو واژه، ابراز بی‌نیازی از طرف انسان است نسبت به چیزی که به دست آورده و ...

۳ هفته پیش
9K
📌ویژگی #کاندیدای_اصلح چیه؟ #امید_به_وعده‌های_الهی 🔹مقام معظم رهبری مدظله‌العالی می‌فرمایند: «نماینده باید انقلابی باشد؛ روحیه و نشاط و امید و قوّت و روحیه‌ی #انقلابی در او وجود داشته باشد تا بتواند راه‌هایی را که به نظر ...

📌ویژگی #کاندیدای_اصلح چیه؟ #امید_به_وعده‌های_الهی 🔹مقام معظم رهبری مدظله‌العالی می‌فرمایند: «نماینده باید انقلابی باشد؛ روحیه و نشاط و امید و قوّت و روحیه‌ی #انقلابی در او وجود داشته باشد تا بتواند راه‌هایی را که به نظر بن‌بست می‌رسد، بشکافد و پیش برود». 🔹در ادعیه‌ای که از معصومین علیهم‌السلام به ما رسیده ...

۳ هفته پیش
5K
📌ویژگی #کاندیدای_اصلح چیه؟ #دوری_از_جاه‌طلبی 🔹مهم‌ترین اسباب کبر عبارت‌اند از: «علم»، «عمل نیک»، «نَسَب»، «زیبایی»، «قوّت و قدرت»، «مال» و «زیادی یاران، شاگردان و پیروان»؛ و شاید مهم‌ترین اسباب تکبر، «مسئولیت حکومتی» باشد. 🔹هنگامی که خداوند ...

📌ویژگی #کاندیدای_اصلح چیه؟ #دوری_از_جاه‌طلبی 🔹مهم‌ترین اسباب کبر عبارت‌اند از: «علم»، «عمل نیک»، «نَسَب»، «زیبایی»، «قوّت و قدرت»، «مال» و «زیادی یاران، شاگردان و پیروان»؛ و شاید مهم‌ترین اسباب تکبر، «مسئولیت حکومتی» باشد. 🔹هنگامی که خداوند انسان متکبر و فخرفروش را دوست ندارد، ما نیز نباید به او علاقه داشته باشیم ...

۳ هفته پیش
5K
📌ویژگی #کاندیدای_اصلح چیه؟ 🔟 #دوری_از_جاه‌طلبی 🔹مقام معظم رهبری مدظله‌العالی درباره‌ی کاندیدای اصلح می‌فرمایند: «انتخابات در کشور ما باید مسابقه‌ای برای خدمت باشد، نه مسابقه‌ای برای کسب قدرت. انتخابات اسلامی این‌گونه است. آن‌جایی که دعوا بر ...

📌ویژگی #کاندیدای_اصلح چیه؟ 🔟 #دوری_از_جاه‌طلبی 🔹مقام معظم رهبری مدظله‌العالی درباره‌ی کاندیدای اصلح می‌فرمایند: «انتخابات در کشور ما باید مسابقه‌ای برای خدمت باشد، نه مسابقه‌ای برای کسب قدرت. انتخابات اسلامی این‌گونه است. آن‌جایی که دعوا بر سر قدرت است، آن‌طوری می‌شود که شما در بعضی از انتخابات دنیا مشاهده می‌کنید»؛ یعنی ...

۳ هفته پیش
8K
📌ویژگی #کاندیدای_اصلح چیه؟ 9️⃣ #زهد و بی‌اعتنایی به دنیا 🔹قناعت به معنای بسنده کردن به مقدار کم از کالای مورد نیاز است و رضایت به چیزی است که نصیب انسان می‌شود. 🔹وجه تشابه این دو ...

📌ویژگی #کاندیدای_اصلح چیه؟ 9️⃣ #زهد و بی‌اعتنایی به دنیا 🔹قناعت به معنای بسنده کردن به مقدار کم از کالای مورد نیاز است و رضایت به چیزی است که نصیب انسان می‌شود. 🔹وجه تشابه این دو واژه، ابراز بی‌نیازی از طرف انسان است نسبت به چیزی که به دست آورده و ...

۳ هفته پیش
9K
📌ویژگی #کاندیدای_اصلح چیه؟ 8️⃣ #فداکاری و #ایثار 🔹ایثار به مفهوم عطاکردن و دیگری را بر خود ترجیح دادن است. خداوند در قرآن می‌فرماید: «إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّلاةَ وَ ...

📌ویژگی #کاندیدای_اصلح چیه؟ 8️⃣ #فداکاری و #ایثار 🔹ایثار به مفهوم عطاکردن و دیگری را بر خود ترجیح دادن است. خداوند در قرآن می‌فرماید: «إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ»؛ سرپرست و ولیّ شما، تنها خداست و پیامبر او و ...

۳ هفته پیش
7K
📌ویژگی #کاندیدای_اصلح چیه؟ 8️⃣ #فداکاری و #ایثار 🔹ایثار به مفهوم عطاکردن و دیگری را بر خود ترجیح دادن است. خداوند در قرآن می‌فرماید: «إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّلاةَ وَ ...

📌ویژگی #کاندیدای_اصلح چیه؟ 8️⃣ #فداکاری و #ایثار 🔹ایثار به مفهوم عطاکردن و دیگری را بر خود ترجیح دادن است. خداوند در قرآن می‌فرماید: «إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ»؛ سرپرست و ولیّ شما، تنها خداست و پیامبر او و ...

۳ هفته پیش
7K
ویژگی #کاندیدای_اصلح چیه؟ 7⃣ #امانت_داری 🔹امام علی علیه‌السَّلام در نامه‌ی 26 نهج‌البلاغه می‌فرمایند: «وَ اِنَّ اَعْظَمَ الْخِیانَةِ، خِیانَةُ الاُمَّةِ»؛ و قطعاً بزرگ‌ترین خیانت، خیانت به ملّت است. 🔹این که به مردم قولی داده شود، ولی ...

ویژگی #کاندیدای_اصلح چیه؟ 7⃣ #امانت_داری 🔹امام علی علیه‌السَّلام در نامه‌ی 26 نهج‌البلاغه می‌فرمایند: «وَ اِنَّ اَعْظَمَ الْخِیانَةِ، خِیانَةُ الاُمَّةِ»؛ و قطعاً بزرگ‌ترین خیانت، خیانت به ملّت است. 🔹این که به مردم قولی داده شود، ولی به آن عمل نشود، خیانت است. 🔰| #عکس_نوشت در #عرصه_معنوی_واخلاقی 📚| برگرفته از #کتاب « ...

۴ هفته پیش
4K
📌ویژگی #کاندیدای_اصلح چیه؟ 7⃣ #امانت_داری 🔹امام علی علیه‌السَّلام در نامه‌ی 26 نهج‌البلاغه می‌فرمایند: «وَ اِنَّ اَعْظَمَ الْخِیانَةِ، خِیانَةُ الاُمَّةِ»؛ و قطعاً بزرگ‌ترین خیانت، خیانت به ملّت است. 🔹این که به مردم قولی داده شود، ولی ...

📌ویژگی #کاندیدای_اصلح چیه؟ 7⃣ #امانت_داری 🔹امام علی علیه‌السَّلام در نامه‌ی 26 نهج‌البلاغه می‌فرمایند: «وَ اِنَّ اَعْظَمَ الْخِیانَةِ، خِیانَةُ الاُمَّةِ»؛ و قطعاً بزرگ‌ترین خیانت، خیانت به ملّت است. 🔹این که به مردم قولی داده شود، ولی به آن عمل نشود، خیانت است. 🔰| #عکس_نوشت در #عرصه_معنوی_واخلاقی 📚| برگرفته از #کتاب « ...

۴ هفته پیش
5K
📌ویژگی #کاندیدای_اصلح چیه؟ 6️⃣ #صداقت 🔹انسانی که دروغ بگوید، به دردِ مسئولیت گرفتن در جامعه‌ی‌ اسلامی نمی‌خورد. شرط مسئول شدن در کشور اسلامی، #صداقت است. 🔹شخص مسئول باید راست بگوید. باید راحت بگوید من نتوانستم ...

📌ویژگی #کاندیدای_اصلح چیه؟ 6️⃣ #صداقت 🔹انسانی که دروغ بگوید، به دردِ مسئولیت گرفتن در جامعه‌ی‌ اسلامی نمی‌خورد. شرط مسئول شدن در کشور اسلامی، #صداقت است. 🔹شخص مسئول باید راست بگوید. باید راحت بگوید من نتوانستم این کار را انجام دهم و یا در فلان جا اشتباه کردم. اتفاقی نمی‌افتد. باید ...

۴ هفته پیش
11K
📌ویژگی #کاندیدای_اصلح چیه؟ 6️⃣ #صداقت 🔹انسانی که دروغ بگوید، به دردِ مسئولیت گرفتن در جامعه‌ی‌ اسلامی نمی‌خورد. شرط مسئول شدن در کشور اسلامی، #صداقت است. 🔹شخص مسئول باید راست بگوید. باید راحت بگوید من نتوانستم ...

📌ویژگی #کاندیدای_اصلح چیه؟ 6️⃣ #صداقت 🔹انسانی که دروغ بگوید، به دردِ مسئولیت گرفتن در جامعه‌ی‌ اسلامی نمی‌خورد. شرط مسئول شدن در کشور اسلامی، #صداقت است. 🔹شخص مسئول باید راست بگوید. باید راحت بگوید من نتوانستم این کار را انجام دهم و یا در فلان جا اشتباه کردم. اتفاقی نمی‌افتد. باید ...

۴ هفته پیش
8K
📌ویژگی #کاندیدای_اصلح چیه؟ 6️⃣ #صداقت 🔹انسانی که دروغ بگوید، به دردِ مسئولیت گرفتن در جامعه‌ی‌ اسلامی نمی‌خورد. شرط مسئول شدن در کشور اسلامی، #صداقت است. 🔹شخص مسئول باید راست بگوید. باید راحت بگوید من نتوانستم ...

📌ویژگی #کاندیدای_اصلح چیه؟ 6️⃣ #صداقت 🔹انسانی که دروغ بگوید، به دردِ مسئولیت گرفتن در جامعه‌ی‌ اسلامی نمی‌خورد. شرط مسئول شدن در کشور اسلامی، #صداقت است. 🔹شخص مسئول باید راست بگوید. باید راحت بگوید من نتوانستم این کار را انجام دهم و یا در فلان جا اشتباه کردم. اتفاقی نمی‌افتد. باید ...

۴ هفته پیش
8K
ویژگی #کاندیدای_اصلح چیه؟ 8️⃣ #فداکاری و #ایثار 🔹ایثار به مفهوم عطاکردن و دیگری را بر خود ترجیح دادن است. خداوند در قرآن می‌فرماید: «إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّلاةَ وَ ...

ویژگی #کاندیدای_اصلح چیه؟ 8️⃣ #فداکاری و #ایثار 🔹ایثار به مفهوم عطاکردن و دیگری را بر خود ترجیح دادن است. خداوند در قرآن می‌فرماید: «إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ»؛ سرپرست و ولیّ شما، تنها خداست و پیامبر او و ...

۴ هفته پیش
6K
📌 ویژگی #کاندیدای_اصلح چیه؟ 5⃣ #شجاعت 🔹 حضرت علی علیه‌السَّلام می‌فرمایند: رهبر نیازمند سه چیز است: قلب متفکر، زبان گویا و دل پر جرأت و قاطع در برابر اجرای حق. 🔹 گاهی در صحبت‌های مسئولین ...

📌 ویژگی #کاندیدای_اصلح چیه؟ 5⃣ #شجاعت 🔹 حضرت علی علیه‌السَّلام می‌فرمایند: رهبر نیازمند سه چیز است: قلب متفکر، زبان گویا و دل پر جرأت و قاطع در برابر اجرای حق. 🔹 گاهی در صحبت‌های مسئولین شنیده می‌شود که می‌گویند ما اگر فلان جمله‌ی حق را بگوییم، فردا ما را زندانی ...

۴ هفته پیش
10K
📌ویژگی #کاندیدای_اصلح چیه؟ 5⃣ #شجاعت 🔹حضرت علی علیه‌السَّلام می‌فرمایند: رهبر نیازمند سه چیز است: قلب متفکر، زبان گویا و دل پر جرأت و قاطع در برابر اجرای حق. 🔹گاهی در صحبت‌های مسئولین شنیده می‌شود که ...

📌ویژگی #کاندیدای_اصلح چیه؟ 5⃣ #شجاعت 🔹حضرت علی علیه‌السَّلام می‌فرمایند: رهبر نیازمند سه چیز است: قلب متفکر، زبان گویا و دل پر جرأت و قاطع در برابر اجرای حق. 🔹گاهی در صحبت‌های مسئولین شنیده می‌شود که می‌گویند ما اگر فلان جمله‌ی حق را بگوییم، فردا ما را زندانی می‌کنند. آقای مسئول، ...

۴ هفته پیش
11K