نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

عشق‌و‌دوستی (۲ تصویر)

#عشق‌و‌دوستی پارت سوم♡ ۲ ساعت گذشت و ساعت شد ۲ ظهر و تقریبا مدرسه تعطیل شده و بود و ماهک توی پارک بود!...شالم رو گرفتم جلوی سرتم و ادامه دادم ب راه رفتن...تا اینک ماهک ...

#عشق‌و‌دوستی پارت سوم♡ ۲ ساعت گذشت و ساعت شد ۲ ظهر و تقریبا مدرسه تعطیل شده و بود و ماهک توی پارک بود!...شالم رو گرفتم جلوی سرتم و ادامه دادم ب راه رفتن...تا اینک ماهک چشمم ب من و افتاد و باز سیگار ت دستش دیدم!...چشمم گرد شد و شالم ...

۲۳ آذر 1398
15K
#عشق‌و‌دوستی پارت دوم♡ +ماهک...با من دوسته😰 -خب؟!...مگ چیه؟!😕 +هیچی ههه😁 همینجوری🙄 خ-خدافظ -این بچه واقعا ضربه مغزی شده یا من فک میکنم؟😐 دارم همینجوری میدوم ک یهو میخورم ب تنه ی ماهک... +آخخ😣 ببخشید ما... ...

#عشق‌و‌دوستی پارت دوم♡ +ماهک...با من دوسته😰 -خب؟!...مگ چیه؟!😕 +هیچی ههه😁 همینجوری🙄 خ-خدافظ -این بچه واقعا ضربه مغزی شده یا من فک میکنم؟😐 دارم همینجوری میدوم ک یهو میخورم ب تنه ی ماهک... +آخخ😣 ببخشید ما... -چ غلطی کردییی؟؟😠 +من از قصد نکردمم😰 -ببین ماریاا...ی کاری نکن ک نزارم دیگ نور ...

۲۱ آذر 1398
6K