نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

غریبه_آشنا (۵۴ تصویر)

#پارت_نود_هفت #غریبه_آشنا سهون: دراز کشیده بودم،سرگیجه نداشتم ولی درد میکرد...پرستار اومد گفت ک زنگ زده...حالا چقد منتظر موندن تمرین خراب شده حتما بخاطر من احمق ک جلومو نگاه نکردم...نیم ساعت گذشت،سوهو هیونگ و بکهیون و ...

#پارت_نود_هفت #غریبه_آشنا سهون: دراز کشیده بودم،سرگیجه نداشتم ولی درد میکرد...پرستار اومد گفت ک زنگ زده...حالا چقد منتظر موندن تمرین خراب شده حتما بخاطر من احمق ک جلومو نگاه نکردم...نیم ساعت گذشت،سوهو هیونگ و بکهیون و چانیول و کای اومدن بالا سرم بکهیون:خوبی سهون...چیکار کردی با خودت؟ کای:پسره بی حواس چانیول:تو ...

۱۹ ساعت پیش
37K
#پارت_نود_پنج #غریبه_آشنا ئونسو به بچه هاگفتم ک سهون چی گفته...پسرا شروع کردن تمرین کردن،اما جای سهون خالی بود...همش عقب میافتادن و ریتمشون بهم میخورد... کای:بابا اینجوری نمیشه همش خراب میشه،بیشتر داریم وقط تلف میکنیم چن:نمیشه ...

#پارت_نود_پنج #غریبه_آشنا ئونسو به بچه هاگفتم ک سهون چی گفته...پسرا شروع کردن تمرین کردن،اما جای سهون خالی بود...همش عقب میافتادن و ریتمشون بهم میخورد... کای:بابا اینجوری نمیشه همش خراب میشه،بیشتر داریم وقط تلف میکنیم چن:نمیشه ک تمرین نکنیم بکهیون:بیاید یکم بشینید خستگیتون دربیاد دی او:آره حداقل فکرمون کار بیافته اومدن ...

۲۱ ساعت پیش
11K
#پارت_نود_چهار #غریبه_آشنا سهون از ماشین پیاده شدم دوباره دوییدم سمتش...خیلی آروم از ماشین آوردمش بیرون...نشستم زمین سرشو گذاشتم رو پام...هول کرده بودم...آروم باش سهون...آروم باش...ببین نفس میکشه یا نه...دستمو گذاشتم جلو دهنش و بینیش یکم ...

#پارت_نود_چهار #غریبه_آشنا سهون از ماشین پیاده شدم دوباره دوییدم سمتش...خیلی آروم از ماشین آوردمش بیرون...نشستم زمین سرشو گذاشتم رو پام...هول کرده بودم...آروم باش سهون...آروم باش...ببین نفس میکشه یا نه...دستمو گذاشتم جلو دهنش و بینیش یکم صبر کردم یکم حرارت نفساشو حس کردم،دستشو گرفتم خواستم نبضش رو بگیرم ولی پیداش نمیکردم...نمیدونم ...

۲۱ ساعت پیش
26K
#پارت_نود_سه #غریبه_آشنا سهون: معاون زنگ زد و قرار بعدی رو مشخص کرد،قرار توی یه رستوران...امروز برای ناهار...لباس پوشیدم رفتم بیرون،قرار بود با ماشین خودم ببرمش،با ماشین جلوی در منتظرش شدم،اومد سوار شد +سلام -سلام راه ...

#پارت_نود_سه #غریبه_آشنا سهون: معاون زنگ زد و قرار بعدی رو مشخص کرد،قرار توی یه رستوران...امروز برای ناهار...لباس پوشیدم رفتم بیرون،قرار بود با ماشین خودم ببرمش،با ماشین جلوی در منتظرش شدم،اومد سوار شد +سلام -سلام راه افتادم،هیچ حرف زده نمیشد،اینطوری هم خیلی بهتر بود،حوصله حرف زدن باهاش رو نداشتم...گوشیم زنگ زد،ئونسو ...

۱ روز پیش
42K
#پارت_نود_دو #غریبه_آشنا تانیا چند وقت میشه دونگهه کنارمه...واسه تمرین میره ولی خیلی میاد پیشم...دیگه مثل قبلا نیستم...چند روز پیش رفتیم بازار چند دست لباس دخترونه خریدیم...گفت فقط باید از این لباسا بپوشم،ولی من هنوزم لباس ...

#پارت_نود_دو #غریبه_آشنا تانیا چند وقت میشه دونگهه کنارمه...واسه تمرین میره ولی خیلی میاد پیشم...دیگه مثل قبلا نیستم...چند روز پیش رفتیم بازار چند دست لباس دخترونه خریدیم...گفت فقط باید از این لباسا بپوشم،ولی من هنوزم لباس پسرونه میپوشم بعضی وقتا...امروز هم میخواد بیاد...موهامو خیلی دوست داره،منم موهامو خوشگل میکنم ک خوشش ...

۱ روز پیش
69K
#پارت_نود_یک #غریبه_آشنا چانیول: شب شد،وقت خواب من داشتم به هدفم میرسیدم...ئونسو شب بخیر گفت رفت تو اتاق شمارش معکوس1،2،3.....صدای جیغش رفت رو هوا...اولین نفر بکهیون از اتاقش دویید بیرون و رفت پیشش منم پشت سرش ...

#پارت_نود_یک #غریبه_آشنا چانیول: شب شد،وقت خواب من داشتم به هدفم میرسیدم...ئونسو شب بخیر گفت رفت تو اتاق شمارش معکوس1،2،3.....صدای جیغش رفت رو هوا...اولین نفر بکهیون از اتاقش دویید بیرون و رفت پیشش منم پشت سرش رفتم بعدشم بقیه بچه ها بکهیون:چی شده عزیز دلم ئونسو:بکهیون موش،موشش بکهیون:کو؟کجا؟فرار کرد؟ ئونسو:موش مرده ...

۲ روز پیش
32K
#exo #chaneyol #kai #sehun #do #suho #chen #lay #kris #tao #luhan #xiumin #beakhyun #chan_beak #CBX ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ #edit #pic #Gharibeh_ashena #exo_my_planet #fanart هشتک های جدیدمون: #چانیول_تایم #چانیول_فن_آرت_تایم ...

#exo #chaneyol #kai #sehun #do #suho #chen #lay #kris #tao #luhan #xiumin #beakhyun #chan_beak #CBX ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ #edit #pic #Gharibeh_ashena #exo_my_planet #fanart هشتک های جدیدمون: #چانیول_تایم #چانیول_فن_آرت_تایم #چانیول_فن_آرت_کیوت_تایم #بکهیون_تایم #بکهیون_فن_آرت_تایم #بکهیون_فن_آرت_کیوت_تایم #جونگین_تایم #جونگین_فن_آرت_تایم #جونگین_فن_آرت_کیوت_تایم #سیکس_پک_تایم #غریبه_آشنا #ادیت_خونی #ترجمه #تلفظ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

۴ روز پیش
3K
#پارت_هشتاد_نه #غریبه_آشنا سهون: تانیا و دونگهه اومدن...نشسته بودیم و داشتیم حرف میزدیم دونگهه:خب تعریف کنید ببینم جریان سهون و یونا چی بود بکهیون:اولش قرار بود من برم ولی سهون قبول کرد بجای من بره دونگهه:یعنی ...

#پارت_هشتاد_نه #غریبه_آشنا سهون: تانیا و دونگهه اومدن...نشسته بودیم و داشتیم حرف میزدیم دونگهه:خب تعریف کنید ببینم جریان سهون و یونا چی بود بکهیون:اولش قرار بود من برم ولی سهون قبول کرد بجای من بره دونگهه:یعنی به راحتی قبول کرد مدیر لی سومان سوهو:نه من و ئونسو خیلی باهاش حرف زدیم ...

۴ روز پیش
17K
#پارت_هشتاد_هفت #غریبه_آشنا چانیول: چند دقیقه بعد صدای داد و چانیول و خنده ئونسو بلند شد رفتم نگا کردم دیدم چانیول خیسه آب نشسته رو تخت داره با شک به ئونسو نگاه میکنه ئونسو هم فقط ...

#پارت_هشتاد_هفت #غریبه_آشنا چانیول: چند دقیقه بعد صدای داد و چانیول و خنده ئونسو بلند شد رفتم نگا کردم دیدم چانیول خیسه آب نشسته رو تخت داره با شک به ئونسو نگاه میکنه ئونسو هم فقط میخندید...یهو چانیول به خودش اومد چانیول:منو خیس میکنی وروجک الان نشونت میدم ئونسو:اوه اوه خدای ...

۴ روز پیش
9K
#پارت_هشتاد_شش #غریبه_آشنا سهون: هوففف خدا،هنوزم میگم دختر خوبیه ولی رو مخمه رو مخخخ...در خوابگاه رو باز کردم همه دیختن سرم +واقعا چرا هرکی وارد میشه همتون خراب میشید سرش چانیول:زر نزن سهون،بگو چی شد +هیچی ...

#پارت_هشتاد_شش #غریبه_آشنا سهون: هوففف خدا،هنوزم میگم دختر خوبیه ولی رو مخمه رو مخخخ...در خوابگاه رو باز کردم همه دیختن سرم +واقعا چرا هرکی وارد میشه همتون خراب میشید سرش چانیول:زر نزن سهون،بگو چی شد +هیچی نشستیم تو ماشین تو خیابونا دور خوردیم،برگشتیم ئونسو:خوب پیش رفت پس +نه دعوامون شد ئونسو:دعوا ...

۴ روز پیش
36K
#پارت_هشتاد_هشت #غریبه_آشنا سهون: داشتم آماده میشدم برم سرقرار...نه عصبانی بودم نه خوشحال،برام اصلا مهم نبود...حاضر شدم برم از خوابگاه اومدم بیرون رفتم جلو در ورودی پشت در یه ماشین منتظرمون بود،معاون لی سومان اومد یوناهم ...

#پارت_هشتاد_هشت #غریبه_آشنا سهون: داشتم آماده میشدم برم سرقرار...نه عصبانی بودم نه خوشحال،برام اصلا مهم نبود...حاضر شدم برم از خوابگاه اومدم بیرون رفتم جلو در ورودی پشت در یه ماشین منتظرمون بود،معاون لی سومان اومد یوناهم هم همراهش بود -سلام آقای اوه +سلام یونا:سلام نگاهیی به یونا انداختم و سرمو تکون ...

۵ روز پیش
39K
#پارت_هشتاد_هفت #غریبه_آشنا ئونسو برگشتم خوابگاه یه سر به بکهیون زدم در اتاقش رو باز کردم نگاهیی انداختم سرگرم کاغذهاش و نوشته هاش بود،مزاحمش نشدم در رو بستم رفتم لباسامو عوض کردم...رفتم تو آشپزخونه یه لیوان ...

#پارت_هشتاد_هفت #غریبه_آشنا ئونسو برگشتم خوابگاه یه سر به بکهیون زدم در اتاقش رو باز کردم نگاهیی انداختم سرگرم کاغذهاش و نوشته هاش بود،مزاحمش نشدم در رو بستم رفتم لباسامو عوض کردم...رفتم تو آشپزخونه یه لیوان آبمیوه گرفتم برا خودم،سهون هم اومد تو آشپزخونه -خواهر کوچولوی من چطوره؟ +مرسی خوبم -نمیپرسی ...

۵ روز پیش
25K
#پارت_هشتاد_شش #غریبه_آشنا ئونسو +بکهیون من میخوام برم پیش یونا -ای بابا تو چه گیری دادی به اون +بد باهاش حرف زدیم اون خودش حالش خوب نبود -خیلی خب برو +تو نمیای -نه حوصله ندارم +باشه ...

#پارت_هشتاد_شش #غریبه_آشنا ئونسو +بکهیون من میخوام برم پیش یونا -ای بابا تو چه گیری دادی به اون +بد باهاش حرف زدیم اون خودش حالش خوب نبود -خیلی خب برو +تو نمیای -نه حوصله ندارم +باشه پس من رفتم سهون:ئونسو کجا میری +پیش یونا سهون:بهش بگو منتظرشم +اهوم باشه بهش میگم ...

۶ روز پیش
40K
امروز بجز اینا هنوز پارت داریم😉 #پارت_هشتاد_پنج #غریبه_آشنا ئونسو از اتاق مدیریت اومدیم بیرون +وای اوپا این چه کاری بود آخه حالا چجوری به سهون بگیم -سهون مشکلی نداره،براش مشکلی پیش نمیاد +تو بهش میگی ...

امروز بجز اینا هنوز پارت داریم😉 #پارت_هشتاد_پنج #غریبه_آشنا ئونسو از اتاق مدیریت اومدیم بیرون +وای اوپا این چه کاری بود آخه حالا چجوری به سهون بگیم -سهون مشکلی نداره،براش مشکلی پیش نمیاد +تو بهش میگی اوپا -نه نه نه +پس کی بگه من بگم -معلومه پس من بگم +اوپااا تو ...

۶ روز پیش
31K
#پارت_هشتاد_چهار #غریبه_آشنا ئونسو یونا که رفت فهمیدم ک اشتباه کردیم... +بکهیون فک کنم اشتباه کردیم،بیچاره راست میگفت -حالا میگی چیکار کنیم +اوپا سوهو سوهو:بله +شاید راست میگفت اگه من برم حرف بزنم باهاشون اگه خوب ...

#پارت_هشتاد_چهار #غریبه_آشنا ئونسو یونا که رفت فهمیدم ک اشتباه کردیم... +بکهیون فک کنم اشتباه کردیم،بیچاره راست میگفت -حالا میگی چیکار کنیم +اوپا سوهو سوهو:بله +شاید راست میگفت اگه من برم حرف بزنم باهاشون اگه خوب خوب نشه ولی بهتر بشه اوضع سوهو:من حقیقتش حرفی نزدم چون خودت اذیت بودی حالا ...

۶ روز پیش
40K
#پارت_هشتاد_سه #غریبه_آشنا بکهیون: ئونسو آروم تر شده بود،سعی کردم بیشتر کنارش باشم ،بسشتر بهش توجه کنم ،ک ازم دلخور نباشه...در زدن...سهون رفت در رو باز کنه... سهون:سلام،بفرمایید داخل ئونسو نشسته بود رو مبل،سرمو گذاشته بودم ...

#پارت_هشتاد_سه #غریبه_آشنا بکهیون: ئونسو آروم تر شده بود،سعی کردم بیشتر کنارش باشم ،بسشتر بهش توجه کنم ،ک ازم دلخور نباشه...در زدن...سهون رفت در رو باز کنه... سهون:سلام،بفرمایید داخل ئونسو نشسته بود رو مبل،سرمو گذاشته بودم رو پاش و دراز کشیده بودم ئونسو با موهام بازی میکرد و باهم حرف میزدیم،فک ...

۱ هفته پیش
29K
#پارت_هشتاد_دو #غریبه_آشنا بکهیون دویید داخل اتاق در رو قفل کرد +ئونسو عزیزم،بیا برات توضیح بدم،در رو باز کن عزیزم،باورکن مجبورم،باورکن مجبورم کردن...تو که میشناسی منو،ئونسو خواهش میکنم،همه چی الکیه،بیا این در رو باز کن،ئونسوو...بیا بیرون ...

#پارت_هشتاد_دو #غریبه_آشنا بکهیون دویید داخل اتاق در رو قفل کرد +ئونسو عزیزم،بیا برات توضیح بدم،در رو باز کن عزیزم،باورکن مجبورم،باورکن مجبورم کردن...تو که میشناسی منو،ئونسو خواهش میکنم،همه چی الکیه،بیا این در رو باز کن،ئونسوو...بیا بیرون من میشینم اینحا تا بیای..ئونسو گوش بده به حرفام،خواهش میکنم...ئونسو با مشت کوبیدم به در...اههه...لعنتی....خواستم ...

۱ هفته پیش
50K
#پارت_هشتاد_یک #غریبه_آشنا ئونسو یعنی چی شده ک ب من نمیگن...مثلا من مشاورم هاا...در زدن و دی او اومد داخل +اوپا -جان اوپا +چی شده -چیزی نیست عزیزم +تو ک هیچ وقت الکی نمیگفتی بهم مگه ...

#پارت_هشتاد_یک #غریبه_آشنا ئونسو یعنی چی شده ک ب من نمیگن...مثلا من مشاورم هاا...در زدن و دی او اومد داخل +اوپا -جان اوپا +چی شده -چیزی نیست عزیزم +تو ک هیچ وقت الکی نمیگفتی بهم مگه نه -فعلا معلوم نیست،مشخص شد خودت میفهمی +من مشاورم اخه باید بدونم،اصن مشاور هم ک ...

۱ هفته پیش
44K
#پارت_هفتاد_هشت #غریبه_آشنا بکهیون: تو اتاقم داشتم روی متن یه اهنگ کار میکردم،ئونسو هم نشسته بود پیشم زل زده بود بهم.... +خانم کوچولو اینطوری نگا نکن -چرا +تمرکزم بهم میریزه -عههه گفتی حرف نزن حرف نزدم ...

#پارت_هفتاد_هشت #غریبه_آشنا بکهیون: تو اتاقم داشتم روی متن یه اهنگ کار میکردم،ئونسو هم نشسته بود پیشم زل زده بود بهم.... +خانم کوچولو اینطوری نگا نکن -چرا +تمرکزم بهم میریزه -عههه گفتی حرف نزن حرف نزدم دیگه،ایندفه نگات هم نکنم،یهو بگو پاشو برو بیرون دیگه +نه عزیز دلم خب حواسم میاد ...

۱ هفته پیش
32K
#پارت_هفتاد_هشت #غریبه_آشنا تانیا: پارگی و ذخم بدنم سطحی بود بخیه نزد،فقط خدا کنه جاش نمونه،رو پاهامم با زور وایمیستم خیلی درد داره...با اینکه بمونم خوابگاه اکسو مخالفت کردم و دونگهه کمکم کرد سوار ماشین بشم،برسونه ...

#پارت_هفتاد_هشت #غریبه_آشنا تانیا: پارگی و ذخم بدنم سطحی بود بخیه نزد،فقط خدا کنه جاش نمونه،رو پاهامم با زور وایمیستم خیلی درد داره...با اینکه بمونم خوابگاه اکسو مخالفت کردم و دونگهه کمکم کرد سوار ماشین بشم،برسونه منو خونه -تانیا حالت بهتره؟درد داری +خوبم،درد هم خب طبیعیه درد دارم -پس چرا صورتت ...

۱ هفته پیش
64K