نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

فرهنگ_لری (۲ تصویر)

در تصویر شماره یک نقش یک زن عیلامی که در شوش کشف شده میبینید. در مقایسه این تصویر با تصاویر زنان لر در لرستان فیلی(کلهر،لک،مینجایی و...) و لرستان بختیاری(سربندی بنام سآوِ/ saoe) و لرستان جنوبی(سربند ...

در تصویر شماره یک نقش یک زن عیلامی که در شوش کشف شده میبینید. در مقایسه این تصویر با تصاویر زنان لر در لرستان فیلی(کلهر،لک،مینجایی و...) و لرستان بختیاری(سربندی بنام سآوِ/ saoe) و لرستان جنوبی(سربند چارقد) بخوبی ریشه سربند زنان لر که سنت و فرهنگی عیلامی در لرستان بزرگ است ...

۱۲ آذر 1396
626
💣قهرمانان و نجیب زادگان قوم لر 💣سرداری تکرار نشدنی در تاریخ ایران که در تلویزیون و رسانه ایران اندازه تبلیغ یک پفک جایگاهی نداشت 💣قهرمانی از جنس زن 📍زنی که مرد بود 📍زنی ک رهبر ...

💣قهرمانان و نجیب زادگان قوم لر 💣سرداری تکرار نشدنی در تاریخ ایران که در تلویزیون و رسانه ایران اندازه تبلیغ یک پفک جایگاهی نداشت 💣قهرمانی از جنس زن 📍زنی که مرد بود 📍زنی ک رهبر جنبش لرها بر علیه انگلیس در جنوب بود و به رهبری این زن بود که ...

۱۳ آذر 1395
229