نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

فروغ_فرخزاد (۱۲۸۲ تصویر)

من در این آینه تو را آه کشیدم، آه... #فروغ_فرخزاد #عاشقانه

من در این آینه تو را آه کشیدم، آه... #فروغ_فرخزاد #عاشقانه

۹ ساعت پیش
4K
تنِ صدها ترانه می‌رقصد در بلورِ ظریفِ آوایم لذتی ناشناس و رویا رنگ می‌دود همچو خون به رگهایم... #فروغ_فرخزاد

تنِ صدها ترانه می‌رقصد در بلورِ ظریفِ آوایم لذتی ناشناس و رویا رنگ می‌دود همچو خون به رگهایم... #فروغ_فرخزاد

۱۱ ساعت پیش
3K
پرنده روی هوا و بر فراز چراغ‌های خطر در ارتفاع بی‌خبری می‌پرید و لحظه‌های آبی را دیوانه‌وار تجربه می‌کرد #فروغ_فرخزاد

پرنده روی هوا و بر فراز چراغ‌های خطر در ارتفاع بی‌خبری می‌پرید و لحظه‌های آبی را دیوانه‌وار تجربه می‌کرد #فروغ_فرخزاد

۱ روز پیش
5K
من از تو می مردم اما تو زندگانی من بودی... #فروغ_فرخزاد ‌@captionissm

من از تو می مردم اما تو زندگانی من بودی... #فروغ_فرخزاد ‌@captionissm

۱ روز پیش
3K
انسان متمدن کسی است که در تنهایی احساس تنهایی نکند. مردم هیچ چیز به ما نمی دهند که ما خودمان از بدست آوردنش عاجز باشیم. #فروغ_فرخزاد

انسان متمدن کسی است که در تنهایی احساس تنهایی نکند. مردم هیچ چیز به ما نمی دهند که ما خودمان از بدست آوردنش عاجز باشیم. #فروغ_فرخزاد

۲ روز پیش
5K
-آیا شما که صورتتان را در سایه ی نقاب غم انگیز زندگی مخفی نموده اید، گاهی به این حقیقت یاس آور اندیشه می کنید که زنده های امروزی چیزی بجز تفاله ی یک آدم زنده ...

-آیا شما که صورتتان را در سایه ی نقاب غم انگیز زندگی مخفی نموده اید، گاهی به این حقیقت یاس آور اندیشه می کنید که زنده های امروزی چیزی بجز تفاله ی یک آدم زنده نیستند؟ #فروغ_فرخزاد

۲ روز پیش
6K
من سراپا خیال او شده ام در جنون تو رفته ام از خویش شعر و فریاد و آرزو شده ام... #فروغ_فرخزاد

من سراپا خیال او شده ام در جنون تو رفته ام از خویش شعر و فریاد و آرزو شده ام... #فروغ_فرخزاد

۴ روز پیش
5K
او که از من برید و ترکم کرد پس چرا پس نداد آن دل را ؟ #فروغ_فرخزاد

او که از من برید و ترکم کرد پس چرا پس نداد آن دل را ؟ #فروغ_فرخزاد

۴ روز پیش
5K
اگر عشق عشق باشد ، زمان ، حرفِ احمقانه ایست... ! #فروغ_فرخزاد

اگر عشق عشق باشد ، زمان ، حرفِ احمقانه ایست... ! #فروغ_فرخزاد

۵ روز پیش
20K
من با خیال او دل خود شاد می کنم♥️ #فروغ_فرخزاد

من با خیال او دل خود شاد می کنم♥️ #فروغ_فرخزاد

۶ روز پیش
3K
کاش ، از شاخه ی سرسبزِ حیات گلِ اندوهِ مـــرا می چیدی... #فروغ_فرخزاد

کاش ، از شاخه ی سرسبزِ حیات گلِ اندوهِ مـــرا می چیدی... #فروغ_فرخزاد

۶ روز پیش
4K
شاید این را شنیده اے ڪه زنان در دل «آرے» و «نه» به لب دارند ضعف خود را عیان نمی سازند رازدار و خموش و مڪارند... آه، من هم زنم، زنی ڪه دلش در هواے ...

شاید این را شنیده اے ڪه زنان در دل «آرے» و «نه» به لب دارند ضعف خود را عیان نمی سازند رازدار و خموش و مڪارند... آه، من هم زنم، زنی ڪه دلش در هواے تو می زند پر و بال دوستت دارم اے خیال لطیف دوستت دارم اے امید ...

۱ هفته پیش
6K
باز در خلوت من... دست خیال... صورت شاد تو را نقش نمود #فروغ_فرخزاد

باز در خلوت من... دست خیال... صورت شاد تو را نقش نمود #فروغ_فرخزاد

۱ هفته پیش
7K
اے لبانتـــــ بوسه گاه بوسه امــــ خیره چشمانم به راه بوسه اتـــــ ... #فروغ_فرخزاد

اے لبانتـــــ بوسه گاه بوسه امــــ خیره چشمانم به راه بوسه اتـــــ ... #فروغ_فرخزاد

۱ هفته پیش
3K
گریزانم ازاین مردم که بامن به ظاهرهمدم ویکرنگ هستند ولی درباطن از فرط حقارت به دامانم دوصدپیرانه بستند #فروغ_فرخزاد

گریزانم ازاین مردم که بامن به ظاهرهمدم ویکرنگ هستند ولی درباطن از فرط حقارت به دامانم دوصدپیرانه بستند #فروغ_فرخزاد

۱ هفته پیش
4K
چون توُ در جهان نجسته ام هنوز تا که بر گزینمش بجای تو #فروغ_فرخزاد

چون توُ در جهان نجسته ام هنوز تا که بر گزینمش بجای تو #فروغ_فرخزاد

۱ هفته پیش
4K
کاش ؛ دلها آنقدر پاک بود که برای گفتن

کاش ؛ دلها آنقدر پاک بود که برای گفتن " دوستت دارم " نیازی به قسم خوردن نبود... #فروغ_فرخزاد

۱ هفته پیش
4K
تنِ صدها ترانه می‌رقصد در بلورِ ظریفِ آوایم لذتی ناشناس و رویا رنگ می‌دود همچو خون به رگهایم... #فروغ_فرخزاد

تنِ صدها ترانه می‌رقصد در بلورِ ظریفِ آوایم لذتی ناشناس و رویا رنگ می‌دود همچو خون به رگهایم... #فروغ_فرخزاد

۱ هفته پیش
5K
دوستت دارم خموش و خسته جان باز هم لغزید بر لب های من لیک گوئی در سکوت نیمروز گم شد از بی حاصلی آوای من ناله کردم: آفتاب ... ای آفتاب بر گل خشکیده ای ...

دوستت دارم خموش و خسته جان باز هم لغزید بر لب های من لیک گوئی در سکوت نیمروز گم شد از بی حاصلی آوای من ناله کردم: آفتاب ... ای آفتاب بر گل خشکیده ای دیگر متاب تشنه لب بودیم و او ما را فریفت در کویر زندگانی چون سراب ...

۱ هفته پیش
8K
دوستت دارم خموش و خسته جان باز هم لغزید بر لب های من لیک گوئی در سکوت نیمروز گم شد از بی حاصلی آوای من ناله کردم: آفتاب ... ای آفتاب بر گل خشکیده ای ...

دوستت دارم خموش و خسته جان باز هم لغزید بر لب های من لیک گوئی در سکوت نیمروز گم شد از بی حاصلی آوای من ناله کردم: آفتاب ... ای آفتاب بر گل خشکیده ای دیگر متاب تشنه لب بودیم و او ما را فریفت در کویر زندگانی چون سراب ...

۱ هفته پیش
8K