نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

فر_ایزدی (۲ تصویر)

#فر_ایزدی #اوستا #زرتشت #فره #شاهنامه در اوستا این کلمه به صورت خورنه یا خورننگْه [۶] آمده‌است. صورت پهلوی آن خورّه xwarrah و به معنی شکوه و خوشبختی‌است.[۷] در نوشته‌های مانوی این واژه به صورت آشناتر ...

#فر_ایزدی #اوستا #زرتشت #فره #شاهنامه در اوستا این کلمه به صورت خورنه یا خورننگْه [۶] آمده‌است. صورت پهلوی آن خورّه xwarrah و به معنی شکوه و خوشبختی‌است.[۷] در نوشته‌های مانوی این واژه به صورت آشناتر farrah (با املای frh یا prh) آمده‌است.[۸] در اواخر دوران ساسانی معنی فرّ تحول یافته ...

۹ اردیبهشت 1394
3K
#کیقباد #شاهنامه #کیانی کی‌قَباد اولین شاه از سلسلهٔ کیانیان است. نام او در #اوستا به صورت کوی کَوات آمده است. پس از مردن #گرشاسب آخرین شاه از شاهان #پیشدادی، با اینکه #توس و #گستهم، پسران ...

#کیقباد #شاهنامه #کیانی کی‌قَباد اولین شاه از سلسلهٔ کیانیان است. نام او در #اوستا به صورت کوی کَوات آمده است. پس از مردن #گرشاسب آخرین شاه از شاهان #پیشدادی، با اینکه #توس و #گستهم، پسران #نوذر، زنده بودند و خاندان #فریدون هنوز از میان نرفته بود، اما چون #فر_ایزدی با ...

۲۸ بهمن 1393
4K