نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

قلـب (۵ تصویر)

💓 تمـام #آغوشـم را برایــت 💓 باز می کنم 💓 قلــب مــــن وقتی در 💓 مجــاورت #قلـب توســت 💓 آرامـــ... میگـیرد...

💓 تمـام #آغوشـم را برایــت 💓 باز می کنم 💓 قلــب مــــن وقتی در 💓 مجــاورت #قلـب توســت 💓 آرامـــ... میگـیرد...

۲۹ مرداد 1398
5K
از مـن نپـرس چـقدر #دوستـتـ دارم ! اینجـا در #قلـب مـن حـد و مـرزی بـرای حضـور تـو نیستـ . .#B

از مـن نپـرس چـقدر #دوستـتـ دارم ! اینجـا در #قلـب مـن حـد و مـرزی بـرای حضـور تـو نیستـ . .#B

۳۱ اردیبهشت 1397
15K
بعـد از تـو ایـن #قلـب تمامـِ تَپـش هایـش را پـَس زد...

بعـد از تـو ایـن #قلـب تمامـِ تَپـش هایـش را پـَس زد...

۱۶ مرداد 1395
9K
**عــــــشـق!#Mـــــن❤ تاری از موی سرت کم بشود ،میمیرم دور ز #اغــوش_تـو تنـم بشود،میمیرم #قلب_من از تپش #قلب_تو جان میگیرد گــر #قلـب تو پر از #غــــم بشود میمیرم من که از عالم و آدم به #نگاه_تو ...

**عــــــشـق!#Mـــــن❤ تاری از موی سرت کم بشود ،میمیرم دور ز #اغــوش_تـو تنـم بشود،میمیرم #قلب_من از تپش #قلب_تو جان میگیرد گــر #قلـب تو پر از #غــــم بشود میمیرم من که از عالم و آدم به #نگاه_تو خوشم سهم چشمان تو #مـــاتم بشود میمیرم مثل آن شعله که از#بارش_باران مرده ست #اشـــک_چشم_تو ...

۹ فروردین 1395
833
**عــــــشـق!#Mـــــن❤ تاری از موی سرت کم بشود ،میمیرم دور ز #اغــوش_تـو تنـم بشود،میمیرم #قلب_من از تپش #قلب_تو جان میگیرد گــر #قلـب تو پر از #غــــم بشود میمیرم من که از عالم و آدم به #نگاه_تو ...

**عــــــشـق!#Mـــــن❤ تاری از موی سرت کم بشود ،میمیرم دور ز #اغــوش_تـو تنـم بشود،میمیرم #قلب_من از تپش #قلب_تو جان میگیرد گــر #قلـب تو پر از #غــــم بشود میمیرم من که از عالم و آدم به #نگاه_تو خوشم سهم چشمان تو #مـــاتم بشود میمیرم مثل آن شعله که از#بارش_باران مرده ست #اشـــک_چشم_تو ...

۹ فروردین 1395
951