نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مخاطبان (۴ تصویر)

من شما را دیده ام سمت لواسان، بیشتر وقت خوردن ها و بردن ها هراسان بیشتر درمرام صفدران عیب است کم برداشتن پس شما بردار از حق یتیمان بیشتر دخترم! این را بدان دارد حقوقم ...

من شما را دیده ام سمت لواسان، بیشتر وقت خوردن ها و بردن ها هراسان بیشتر درمرام صفدران عیب است کم برداشتن پس شما بردار از حق یتیمان بیشتر دخترم! این را بدان دارد حقوقم می شود باحمایت های نوبختان کماکان بیشتر خنده کن! وقت فراغت را به نیکی بگذران ...

۱۷ شهریور 1396
600
پست اجباری ! ؛ آدم بعضی وقتها ازمیزان #فهم و#آگاهی و#استدلال بعضیها ! شگفت زده میشه !؟ توماجرای کشتار فرانسویها متهممون کردن به اینکه خوشحالیم از #کشتارمردم-فرانسه !. . . که خوشحال که نبودیم . ...

پست اجباری ! ؛ آدم بعضی وقتها ازمیزان #فهم و#آگاهی و#استدلال بعضیها ! شگفت زده میشه !؟ توماجرای کشتار فرانسویها متهممون کردن به اینکه خوشحالیم از #کشتارمردم-فرانسه !. . . که خوشحال که نبودیم . . . مطمینا ناراحت هم بودیم ازکشتار وحشیانه مردم #بیگناه !؟ قبلترش وقتی از مردم ...

۲۴ آذر 1394
7K
#مخاطبان خاص

#مخاطبان خاص

۲۸ اردیبهشت 1394
1K
#مخاطبان خاص

#مخاطبان خاص

۲۸ اردیبهشت 1394
995