نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مطیع_امر_رهبر_هستیم (۱ تصویر)

هدف اغتشاش در انتخابات است. دولت به شدت تحت فشار است. برادر رئیس جمهور زندانی شده ، روح الله زم دستگیر شده ، دانیال زاده به ایران برگردانده شده ، چند نماینده مجلس بازداشت شده ...

هدف اغتشاش در انتخابات است. دولت به شدت تحت فشار است. برادر رئیس جمهور زندانی شده ، روح الله زم دستگیر شده ، دانیال زاده به ایران برگردانده شده ، چند نماینده مجلس بازداشت شده اند. فساد دولت دارد رو می شود . قانون تصویب کردند که محاکمه فزیدون و ...

۲۸ آبان 1398
219