نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ناز_زن (۱ تصویر)

مفاسد اخلاقی بعد از ازدواج اکثر جوانان تا قبل از #ازدواج براستی عفّت و شرافت و صداقت خود را حفظ می کنند ولی پس از ازدواج بناگاه به انواع ھرزگی و مفاسد اخلاقی دچار می ...

مفاسد اخلاقی بعد از ازدواج اکثر جوانان تا قبل از #ازدواج براستی عفّت و شرافت و صداقت خود را حفظ می کنند ولی پس از ازدواج بناگاه به انواع ھرزگی و مفاسد اخلاقی دچار می شوند . براستی این چه رازی است . چرا ازدواج ھای مدرن بجای پیشگیری از ...

۱۴ دی 1398
14K