نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

نسیم_چراغلو (۳ تصویر)

زن ها دو بار می شکنند. یکبار وقتی مردی را می بوسند ولی بوسیده نمی شوند و وقتی مردی را در آغوش می کشند اما در آغوش گرفته نمی شوند و زنی که بشکند خرده ...

زن ها دو بار می شکنند. یکبار وقتی مردی را می بوسند ولی بوسیده نمی شوند و وقتی مردی را در آغوش می کشند اما در آغوش گرفته نمی شوند و زنی که بشکند خرده های غرورش را جمع می کند بی آنکه حرفی بزند بیصدا برای همیشه می رود ...

۱۲ مرداد 1398
5K
من اگر در این شـهر مرد بودم روسری بر سر میکردم و از دیوار حاشا بالا میرفتم. کتمان میکردم همه ی مرد بودنــم را... ولی حالا یک‌زنم. چه تاثیری دارد این شعر بر دل هرزه ...

من اگر در این شـهر مرد بودم روسری بر سر میکردم و از دیوار حاشا بالا میرفتم. کتمان میکردم همه ی مرد بودنــم را... ولی حالا یک‌زنم. چه تاثیری دارد این شعر بر دل هرزه ی این شهر؟! بگـذریم... گِل بگیرند این شهر را با مردانش... که حتی یک نفر ...

۲۹ تیر 1398
15K
زن ها دو بار می شکنند یکبار وقتی مردی را می بوسند ولی بوسیده نمی شوند و وقتی مردی را در آغوش می کشند اما در آغوش گرفته نمی شوند و زنی که بشکند خرده ...

زن ها دو بار می شکنند یکبار وقتی مردی را می بوسند ولی بوسیده نمی شوند و وقتی مردی را در آغوش می کشند اما در آغوش گرفته نمی شوند و زنی که بشکند خرده های غرورش را جمع می کند، بی آنکه حرفی بزند بیصدا برای همیشه می رود ...

۷ اردیبهشت 1395
630