نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

هند (۸ تصویر)

#نقاشی‌های_دیوار‌های شهر‌های کشور#هند

#نقاشی‌های_دیوار‌های شهر‌های کشور#هند

۱ هفته پیش
4K
#نقاشی‌های_دیوار‌های شهر‌های کشور#هند

#نقاشی‌های_دیوار‌های شهر‌های کشور#هند

۱ هفته پیش
4K
#نقاشی‌های_دیوار‌های شهر‌های کشور#هند

#نقاشی‌های_دیوار‌های شهر‌های کشور#هند

۱ هفته پیش
23K
#نقاشی‌های_دیوار‌های شهر‌های کشور#هند

#نقاشی‌های_دیوار‌های شهر‌های کشور#هند

۱ هفته پیش
22K
#نقاشی‌های_دیوار‌های شهر‌های کشور#هند

#نقاشی‌های_دیوار‌های شهر‌های کشور#هند

۱ هفته پیش
4K
#نقاشی‌های_دیوار‌های شهر‌های کشور#هند

#نقاشی‌های_دیوار‌های شهر‌های کشور#هند

۱ هفته پیش
3K
➕اداره #بندرچابهار به هند واگذار شد. چابهار یکی از بنادر استراتژیک ایران در سیستان بلوچستان به #هند واگذار شد و اکنون وزیر راه و شهرسازی از اداره این بندر توسط هندی‌ها خبر میدهد

➕اداره #بندرچابهار به هند واگذار شد. چابهار یکی از بنادر استراتژیک ایران در سیستان بلوچستان به #هند واگذار شد و اکنون وزیر راه و شهرسازی از اداره این بندر توسط هندی‌ها خبر میدهد

۱ هفته پیش
3K
💣💣💣💣💣 *شبکه اجتماعی و بمباران روانی* ‼‼‼‼‼‼ ♻ *باز یک بمب خبری دیگر.* *باز انگشت گذاشتن روی نقطه حساس عواطف_ملی_ایرانیان* *باز تزریق این احساس که نه فقط آزادی از بین رفت بلکه استقلال و «ناموس» ...

💣💣💣💣💣 *شبکه اجتماعی و بمباران روانی* ‼‼‼‼‼‼ ♻ *باز یک بمب خبری دیگر.* *باز انگشت گذاشتن روی نقطه حساس عواطف_ملی_ایرانیان* *باز تزریق این احساس که نه فقط آزادی از بین رفت بلکه استقلال و «ناموس» و «غیرت» هم از بین رفت.* 🔹 *جنسیتی کردن نفرت از دیگری، جنسیتی کردن دیگر ...

۳ هفته پیش
10K