نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

پارت_هفتاد_و_نه (۳ تصویر)

#پارت_هفتاد_و_نه #میچا با دیدن فرد روبه روش گفت: حوصلتو ندارم. فعلا برو. جون کی لبخندی زد و کارتی به سمتش پرت کرد و گفت: حالا میتونی راحت تر وارد اتاقشون بشی. کارتو برداشت و با ...

#پارت_هفتاد_و_نه #میچا با دیدن فرد روبه روش گفت: حوصلتو ندارم. فعلا برو. جون کی لبخندی زد و کارتی به سمتش پرت کرد و گفت: حالا میتونی راحت تر وارد اتاقشون بشی. کارتو برداشت و با دیدنش لبخند گشادی زد و وقت و تلف نکرد و به سرعت بلند شد و ...

۵ دی 1398
109K
#پارت_هفتاد_و_نه #گم_شده_ها نیوشا: یه گوشه نشسته بودم گریه میکردم. منم میدونستم که پدرش توی بیمارستانه ولی بهش نگفتم. منم مقصرم... اون مُرد... پدرش مرد... اگه بهش میگفتم شاید قبل از مرگش دخترشو میدید... اگه برمیگشتیم ...

#پارت_هفتاد_و_نه #گم_شده_ها نیوشا: یه گوشه نشسته بودم گریه میکردم. منم میدونستم که پدرش توی بیمارستانه ولی بهش نگفتم. منم مقصرم... اون مُرد... پدرش مرد... اگه بهش میگفتم شاید قبل از مرگش دخترشو میدید... اگه برمیگشتیم اینجوری نمیشد... اگه... +گریه کردنت فایده نداره سرمو بلند کردم... -مارلی... +بلند شو اروم بلند ...

۳۰ شهریور 1398
363
#زوال_عــــشق∞💕 #پارت_هفتاد_و_نه∞💕 #مــــهدیه_عسگـــــری∞💕 💫💫💫 چشمـــــــامو تو کـاسه چرخونـــدم و وارد اتـــــاق شــــدم و درو بستم کــــه تکون خفیفـــی خورد.... داشتــــم از خنده می پوکیــــــدم....انگار اون دختـــره و من پسر و مــــــــی خوام بهــــــش تجاوز کنم..... ...

#زوال_عــــشق∞💕 #پارت_هفتاد_و_نه∞💕 #مــــهدیه_عسگـــــری∞💕 💫💫💫 چشمـــــــامو تو کـاسه چرخونـــدم و وارد اتـــــاق شــــدم و درو بستم کــــه تکون خفیفـــی خورد.... داشتــــم از خنده می پوکیــــــدم....انگار اون دختـــره و من پسر و مــــــــی خوام بهــــــش تجاوز کنم..... اون روی تخـــــت نشسته بـــــود و منم رفتـــــــم روی صندلی میز کامپیوتــــــــــر نشستـــــــم.... چند دقیقه ...

۲۳ تیر 1398
464