نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

پارت_پنجا_و_هشت (۱ تصویر)

#پارت_پنجا_و_هشت #لونا معلم خانومی که ازم سوال پرسید به سمتم اومد و گفت : شمارتون ودادریم . تا یک هفته بعد بهتون زنگ میزنیم تا بگیم میتونین بیان اینجا یا نه . سرمو تکون دادم ...

#پارت_پنجا_و_هشت #لونا معلم خانومی که ازم سوال پرسید به سمتم اومد و گفت : شمارتون ودادریم . تا یک هفته بعد بهتون زنگ میزنیم تا بگیم میتونین بیان اینجا یا نه . سرمو تکون دادم و گفتم : خیلی ممنون . خدافظ همگی. و از اون اتاق سفید رنگ پر ...

۸ آذر 1398
443