نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

پروین_اعتصامی (۱۰۴ تصویر)

واعظی پرسید از فرزند خویش هیچ میدانی مسلمانی به چیست؟ صدق و بی آزاری وخدمت به خلق هم عبادت هم کلید زندگیست گفت؛زین معیار اندر شهرما یک مسلمان هست آن هم ارمنیست! #پروین_اعتصامی ❣ ┅┄ ...

واعظی پرسید از فرزند خویش هیچ میدانی مسلمانی به چیست؟ صدق و بی آزاری وخدمت به خلق هم عبادت هم کلید زندگیست گفت؛زین معیار اندر شهرما یک مسلمان هست آن هم ارمنیست! #پروین_اعتصامی ❣ ┅┄ ❥❤❥ ┄┅┄

۳ ساعت پیش
2K
قدر این یکدمٖ و یک لحظه بدان تا تو اندیشه کنی، آنهم نیست #پروین_اعتصامی

قدر این یکدمٖ و یک لحظه بدان تا تو اندیشه کنی، آنهم نیست #پروین_اعتصامی

۶ روز پیش
3K
دانش چو گوهریست که عمرش بود بها باید گران خرید که ارزان نمی‌شود #پروین_اعتصامی #بخون

دانش چو گوهریست که عمرش بود بها باید گران خرید که ارزان نمی‌شود #پروین_اعتصامی #بخون

۱۵ آبان 1398
2K
خرم آن کس که در این محنت‌گاه خاطری را سبب تسکین است #پروین_اعتصامی

خرم آن کس که در این محنت‌گاه خاطری را سبب تسکین است #پروین_اعتصامی

۱۵ آبان 1398
3K
#حکایت گویند: دهقانی مقداری گندم در دامن لباس پیرمرد فقیری ریخت پیرمرد خوشحال شد و گوشه های دامن را گره زد و رفت! درراه با پرودرگار سخن می گفت: ( ای گشاینده گره های ناگشوده، ...

#حکایت گویند: دهقانی مقداری گندم در دامن لباس پیرمرد فقیری ریخت پیرمرد خوشحال شد و گوشه های دامن را گره زد و رفت! درراه با پرودرگار سخن می گفت: ( ای گشاینده گره های ناگشوده، عنایتی فرما و گره ای از گره های زندگی ما بگشای ) در همین حال ...

۷ آبان 1398
14K
محتسب، مستی به ره دید و گریبانش گرفت مست گفت ای دوست، این پیراهن است، افسار نیست گفت: مستی، زان سبب افتان و خیزان میروی گفت: جرم راه رفتن نیست، ره هموار نیست گفت: میباید ...

محتسب، مستی به ره دید و گریبانش گرفت مست گفت ای دوست، این پیراهن است، افسار نیست گفت: مستی، زان سبب افتان و خیزان میروی گفت: جرم راه رفتن نیست، ره هموار نیست گفت: میباید تو را تا خانهٔ قاضی برم گفت: رو صبح آی، قاضی نیمه‌شب بیدار نیست گفت: ...

۳۰ مهر 1398
13K
ساختم با آنکه عمری سوختم ؛ سوختم یک عمر و صبر آموختم ... #پروین_اعتصامی

ساختم با آنکه عمری سوختم ؛ سوختم یک عمر و صبر آموختم ... #پروین_اعتصامی

۲۵ مهر 1398
6K
‌ای خوشـا مستـانه سر در پایِ دلبـــر داشتـــن...♥️ #پروین_اعتصامی #کفش #مد

‌ای خوشـا مستـانه سر در پایِ دلبـــر داشتـــن...♥️ #پروین_اعتصامی #کفش #مد

۱۰ مهر 1398
5K
خرم آن کس که در این محنتگاه خاطری را سبب تسکین است #پروین_اعتصامی

خرم آن کس که در این محنتگاه خاطری را سبب تسکین است #پروین_اعتصامی

۲۲ شهریور 1398
3K
زندگی جز نفسی نیست غنیمت شمُرش نیست امید که همواره نفس برگردد ... #پروین_اعتصامی

زندگی جز نفسی نیست غنیمت شمُرش نیست امید که همواره نفس برگردد ... #پروین_اعتصامی

۱۹ مرداد 1398
15K
نه کسی میکند مرا یاری نه رهی دارم از برای فرار نه توان بود بردبار و صبور نه فکندن توان ز پشت، این بار خواری کس نخواستم هرگز از چه رو، کرد آسمانم خوار #پروین_اعتصامی

نه کسی میکند مرا یاری نه رهی دارم از برای فرار نه توان بود بردبار و صبور نه فکندن توان ز پشت، این بار خواری کس نخواستم هرگز از چه رو، کرد آسمانم خوار #پروین_اعتصامی

۱۰ مرداد 1398
6K
زندگی جز نفسی نیست، غنیمت شمرش نیست امید که همواره نفس برگردد. #پروین_اعتصامی

زندگی جز نفسی نیست، غنیمت شمرش نیست امید که همواره نفس برگردد. #پروین_اعتصامی

۲۵ تیر 1398
4K
‌ از نظر پنهانی از دل نیستی... #پروین_اعتصامی

‌ از نظر پنهانی از دل نیستی... #پروین_اعتصامی

۱۷ تیر 1398
4K
گویند: دهقانی مقداری گندم در دامن لباس پیرمرد فقیری ریخت پیرمرد خوشحال شد و گوشه های دامن را گره زد و رفت! در راه با پرودرگار سخن می گفت: ( ای گشاینده گره های ناگشوده، ...

گویند: دهقانی مقداری گندم در دامن لباس پیرمرد فقیری ریخت پیرمرد خوشحال شد و گوشه های دامن را گره زد و رفت! در راه با پرودرگار سخن می گفت: ( ای گشاینده گره های ناگشوده، عنایتی فرما و گره ای از گره های زندگی ما بگشای ) در همین حال ...

۳۰ خرداد 1398
25K
بلبلـی شیفته میگفت به گل که جمال تو چراغ چمن است گفت، امروز که زیبا و خوشــم رخ من شاهد هر انجمن است چونکه فردا شد و پژمرده شدم کیست آنکس که هواخواه من است... ...

بلبلـی شیفته میگفت به گل که جمال تو چراغ چمن است گفت، امروز که زیبا و خوشــم رخ من شاهد هر انجمن است چونکه فردا شد و پژمرده شدم کیست آنکس که هواخواه من است... #پروین_اعتصامی

۸ خرداد 1398
6K
یکی زین سفره نان خشک برد آن دیگری حلوا قضا گوئی نمی‌دانست رسم میزبانی را ... #پروین_اعتصامی

یکی زین سفره نان خشک برد آن دیگری حلوا قضا گوئی نمی‌دانست رسم میزبانی را ... #پروین_اعتصامی

۱۱ اردیبهشت 1398
5K
زندگی جز نفسی نیست، غنیمت شمُرش نیست امید که همواره نفس برگردد #پروین_اعتصامی

زندگی جز نفسی نیست، غنیمت شمُرش نیست امید که همواره نفس برگردد #پروین_اعتصامی

۲۵ فروردین 1398
7K
پانزدهم فروردین ماه سالروز درگذشت بانو شعر پارسی

پانزدهم فروردین ماه سالروز درگذشت بانو شعر پارسی "پروین اعتصامی" است. #پروین_اعتصامی با نام اصلی «رخشنده» در ۲۵ اسفند ۱۲۸۵ ه.ش در تبریز زاده شد. او از کودکی فارسی، انگلیسی و عربی را نزد پدرش آموخت و از همان کودکی تحت نظر پدرش و استادانی چون دهخدا و ملک الشعرای ...

۱۵ فروردین 1398
23K
خودبین چنان شدی که ندیدی مرا به چشم پیش هزار دیده بینا چه می‌کنی #پروین_اعتصامی

خودبین چنان شدی که ندیدی مرا به چشم پیش هزار دیده بینا چه می‌کنی #پروین_اعتصامی

۱۵ فروردین 1398
4K
دلت هرگز نمیگشت این چنین آلوده و تیره اگر چشم تو میدانست شرط پاسبانی را #پروین_اعتصامی

دلت هرگز نمیگشت این چنین آلوده و تیره اگر چشم تو میدانست شرط پاسبانی را #پروین_اعتصامی

۱۲ فروردین 1398
8K