نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

چالش_طوری (۲ تصویر)

بخون😂 #چالش_طوری منم از اینا از اینا😂 1:متولد چه ماهی هستی؟ مهر 2:احساسات درچه حد؟ زیاد😂 3:از چی پشیمون میشی؟ اعتماد به خیلیایی که نباید بهشون اعتماد میکردم 4:چیزی هست که از همه پنهون کرده ...

بخون😂 #چالش_طوری منم از اینا از اینا😂 1:متولد چه ماهی هستی؟ مهر 2:احساسات درچه حد؟ زیاد😂 3:از چی پشیمون میشی؟ اعتماد به خیلیایی که نباید بهشون اعتماد میکردم 4:چیزی هست که از همه پنهون کرده باشی؟ آرع 5:ترسویی؟ تغریبا آره😀 6:بزرگترین ضعفت؟ مهربونی 7:آدما رو زود میشناسی؟ تغریبا 8:تا حالا ...

۳ روز پیش
1K
#چالش_طوری منم از اینا از اینا😂 1:متولد چه ماهی هستی؟ اردیبهشت 2:احساسات درچه حد؟ شدیییییید 3:از چی پشیمون میشی؟ حرفایی که باید تو دعوا می زدم ولی نزدم 4:چیزی هست که از همه پنهون کرده ...

#چالش_طوری منم از اینا از اینا😂 1:متولد چه ماهی هستی؟ اردیبهشت 2:احساسات درچه حد؟ شدیییییید 3:از چی پشیمون میشی؟ حرفایی که باید تو دعوا می زدم ولی نزدم 4:چیزی هست که از همه پنهون کرده باشی؟ آرع 5:ترسویی؟ نع😐 6:بزرگترین ضعفت؟ احساساتی و حساسم 7:آدما رو زود میشناسی؟ شاید 8:تا ...

۱۹ مرداد 1398
48K