نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

چیستاها (۲ تصویر)

همراه با خانواده ی فرهنگی #چیستا #سیو_هشت که مادر محترم و فرهیخته شان ؛ به دلیل علاقه ای که به من و آثارم داشت؛ سال هشتادو هشت؛ نام دخترش را #چیستا انتخاب کردو سیو هشتمین ...

همراه با خانواده ی فرهنگی #چیستا #سیو_هشت که مادر محترم و فرهیخته شان ؛ به دلیل علاقه ای که به من و آثارم داشت؛ سال هشتادو هشت؛ نام دخترش را #چیستا انتخاب کردو سیو هشتمین چیستایی بود که تا آن موقع ثبت شده بود!.. دنیا کوچک است.آنقدر کوچک که من ...

۲۲ فروردین 1395
1K
من و #چیستای سی و هشتم . در مغازه بودم که دیدم پدری پشت در اتاق پرو گفت:

من و #چیستای سی و هشتم . در مغازه بودم که دیدم پدری پشت در اتاق پرو گفت: "چیستاجان ؛ آماده ای؟" . من و صاحب فروشگاه که سالهاست مرا میشناسد ؛ یک لحظه به هم نگاه کردیم و تعجب کردیم..#چیستای کوچک بیرون آمد....پدر گرامی و مادر عزیزش هم آنجا ...

۲۲ فروردین 1395
692