نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

گریهـ (۹ تصویر)

من !دممیم کـه وسط #گریهـ #لبخند میـزنم ...چون میخـوامـ بقیه فکر کنن #قویم یا دلم الکی خوشه:((#عکسنوشته#اذرماهی کانال تلگرام: @mahsatex

من !دممیم کـه وسط #گریهـ #لبخند میـزنم ...چون میخـوامـ بقیه فکر کنن #قویم یا دلم الکی خوشه:((#عکسنوشته#اذرماهی کانال تلگرام: @mahsatex

۲۷ اسفند 1395
43
دیگہ نیستمـ رفتمـ کهـ بر نگردمـ بآ #گریهـ هامـ فقد #خدارو خستهـ کردم...میدونم یاد من رد نمیشه از سرتـ یہ وختے منـ بودم تو #آرزویـ هر شبتـ...شبتـ بخیـر ببنـد چشآتـٌ آرومـ میدونمـ بعـد منـ خوشحآلیـ ...

دیگہ نیستمـ رفتمـ کهـ بر نگردمـ بآ #گریهـ هامـ فقد #خدارو خستهـ کردم...میدونم یاد من رد نمیشه از سرتـ یہ وختے منـ بودم تو #آرزویـ هر شبتـ...شبتـ بخیـر ببنـد چشآتـٌ آرومـ میدونمـ بعـد منـ خوشحآلیـ بآ اونـ نهـ حتے #یآد منـ رد نمیشہ از سرتـ یهـ وختے منـ بودمـ تو ...

۲۱ دی 1395
69
تْو هَر شــَهْرِ دنـیآ کِهـ #بآرونــــ بیآد🍃☔️ خیآبونْـﮯُ گُمـ میشِهـ تْو #بغضـ و دَرد✨🌚‌‌ تْو بآرونْـ مَگِهـ میشِهـ #عآشقــ نَبود🌹👥 تو بآرونْـ مَگِهـ میشِهـ #گریهـ نَکَرد🙇🏻🙀

تْو هَر شــَهْرِ دنـیآ کِهـ #بآرونــــ بیآد🍃☔️ خیآبونْـﮯُ گُمـ میشِهـ تْو #بغضـ و دَرد✨🌚‌‌ تْو بآرونْـ مَگِهـ میشِهـ #عآشقــ نَبود🌹👥 تو بآرونْـ مَگِهـ میشِهـ #گریهـ نَکَرد🙇🏻🙀

۱۷ دی 1395
59
#گریهـ های مـنـ #همیشهـ وآسهـ منـ #پناه اخـرنـ سآدگیهـ مـنـ #دلـیلـ اینـ ڪهـ #دلم رو میشڪنـنـ #دلخـورم ازتـ #چرا یهـ کاری کردیـ #عاشقـت بشم #سـر رو زانـوهام میذارمـ #بازم بهـ فکـرتـم #منمـ کهـ زیر بارونـ ...

#گریهـ های مـنـ #همیشهـ وآسهـ منـ #پناه اخـرنـ سآدگیهـ مـنـ #دلـیلـ اینـ ڪهـ #دلم رو میشڪنـنـ #دلخـورم ازتـ #چرا یهـ کاری کردیـ #عاشقـت بشم #سـر رو زانـوهام میذارمـ #بازم بهـ فکـرتـم #منمـ کهـ زیر بارونـ #دوباره چشمـ گریونـ #دارمـ میرمـ یهـ جای دور #پقـد دلمـ گرفتهـ #از آدمای اینجـا #از ...

۱۳ آذر 1395
2K
#گریهـ های مـنـ #همیشهـ وآسهـ منـ #پناه اخـرنـ سآدگیهـ مـنـ #دلـیلـ اینـ ڪهـ #دلم رو میشڪنـنـ #دلخـورم ازتـ #چرا یهـ کاری کردیـ #عاشقـت بشم #سـر رو زانـوهام میذارمـ #بازم بهـ فکـرتـم #منمـ کهـ زیر بارونـ ...

#گریهـ های مـنـ #همیشهـ وآسهـ منـ #پناه اخـرنـ سآدگیهـ مـنـ #دلـیلـ اینـ ڪهـ #دلم رو میشڪنـنـ #دلخـورم ازتـ #چرا یهـ کاری کردیـ #عاشقـت بشم #سـر رو زانـوهام میذارمـ #بازم بهـ فکـرتـم #منمـ کهـ زیر بارونـ #دوباره چشمـ گریونـ #دارمـ میرمـ یهـ جای دور #پقـد دلمـ گرفتهـ #از آدمای اینجـا #از ...

۱ مهر 1395
2K
میدونیـ اوجشـ کجاسـ... اونجاییـ کهـ دیگهـ #سیگار#ترامادولمـ آرومتـ نکنهـ اونجاییـ کهـ بخوایـ #موهایـ کوتاهتو بازمـ کوتاهـ کنیـ اونجاییـ کهـ دیگهـ #گریهـ نکنیـ ولیـ همهـ چیو تار ببینیـ بدتر از همهـ اینهـ کهـ تنها دوستتـ از ...

میدونیـ اوجشـ کجاسـ... اونجاییـ کهـ دیگهـ #سیگار#ترامادولمـ آرومتـ نکنهـ اونجاییـ کهـ بخوایـ #موهایـ کوتاهتو بازمـ کوتاهـ کنیـ اونجاییـ کهـ دیگهـ #گریهـ نکنیـ ولیـ همهـ چیو تار ببینیـ بدتر از همهـ اینهـ کهـ تنها دوستتـ از پیشتـ برهـ میفهمیـ دیگهـ!!؟؟ #^-^ اوه خدا نصیب گرگ بیابون نکنه

۱۶ خرداد 1395
53
میدونیـ اوجشـ کجاسـ... اونجاییـ کهـ دیگهـ #سیگار آرومتـ نکنهـ اونجاییـ کهـ بخوایـ #موهایـ کوتاهتو بازمـ کوتاهـ کنیـ اونجاییـ کهـ دیگهـ #گریهـ نکنیـ ولیـ همهـ چیو تار ببینیـ بدتر از همهـ اینهـ کهـ تنها دوستتـ از ...

میدونیـ اوجشـ کجاسـ... اونجاییـ کهـ دیگهـ #سیگار آرومتـ نکنهـ اونجاییـ کهـ بخوایـ #موهایـ کوتاهتو بازمـ کوتاهـ کنیـ اونجاییـ کهـ دیگهـ #گریهـ نکنیـ ولیـ همهـ چیو تار ببینیـ بدتر از همهـ اینهـ کهـ تنها دوستتـ از پیشتـ برهـ میفهمیـ دیگهـ!!؟؟ #^-^

۲۸ فروردین 1395
45
+ـدُخترَمـ؟ _بلهـ ـمآمآنـ؟! +بآز دیشَبـ بآ موهآ خیسـ خوابیدے؟ _ ـچطور؟! +{ـبآلشتتـ خیسـ بود} -هآآآآآ آرهـ :) _______________________ ـمیونـ #گریهـ ـهامـ... {صدآےِ ـخندشـ ـمیومد}....

+ـدُخترَمـ؟ _بلهـ ـمآمآنـ؟! +بآز دیشَبـ بآ موهآ خیسـ خوابیدے؟ _ ـچطور؟! +{ـبآلشتتـ خیسـ بود} -هآآآآآ آرهـ :) _______________________ ـمیونـ #گریهـ ـهامـ... {صدآےِ ـخندشـ ـمیومد}....

۱۳ دی 1394
41
مثهـ #عروسڪآ . . هیچـ وقتـ نمیتونمـ #گریهـ ڪنمـ . . چونـ اینـ #خندهـ رو رویـ لبامـ #دوختنـــ . . :) #miss_rezvan

مثهـ #عروسڪآ . . هیچـ وقتـ نمیتونمـ #گریهـ ڪنمـ . . چونـ اینـ #خندهـ رو رویـ لبامـ #دوختنـــ . . :) #miss_rezvan

۲۷ آبان 1394
71