نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

یار_ما (۲ تصویر)

🌷 پرچم #شاه_وفا برشانہ های #زینب اسٺ خیرِ دنیا و قیامٺ در #دعای زینب اسٺ🍃 💐 قلب نوڪر را دمشقی می ڪند #عشق_حسین ڪربلای #یار_ما #ڪرب‌وبلای زینب اسٺ❤ ️ #بہ_رسم_رفاقت_دعای_شهادت

🌷 پرچم #شاه_وفا برشانہ های #زینب اسٺ خیرِ دنیا و قیامٺ در #دعای زینب اسٺ🍃 💐 قلب نوڪر را دمشقی می ڪند #عشق_حسین ڪربلای #یار_ما #ڪرب‌وبلای زینب اسٺ❤ ️ #بہ_رسم_رفاقت_دعای_شهادت

۶ روز پیش
5K
🌿پرچم #شاه_وفا برشانہ هاے #زینب اسٺ خیرِ دنیا و قیامٺ 🕊در #دعاے زینب اسٺ 🌿قلب نوڪر را دمشقے مےڪند #عشق_حسین ڪربلاے #یار_ما 🕊 #ڪرب‌وبلاے زینب اسٺ #ڪلنا_فداڪ_یا_زینب_س❤️

🌿پرچم #شاه_وفا برشانہ هاے #زینب اسٺ خیرِ دنیا و قیامٺ 🕊در #دعاے زینب اسٺ 🌿قلب نوڪر را دمشقے مےڪند #عشق_حسین ڪربلاے #یار_ما 🕊 #ڪرب‌وبلاے زینب اسٺ #ڪلنا_فداڪ_یا_زینب_س❤️

۳ بهمن 1396
9K