نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

یگانه_بانویم (۷ تصویر)

#یگانه_بانویم به پایت پیر نمی شوم... این عشق که تزریق می کنی به دلم جوان می کند مرا هر روز...

#یگانه_بانویم به پایت پیر نمی شوم... این عشق که تزریق می کنی به دلم جوان می کند مرا هر روز...

۲ روز پیش
4K
#یگانه_بانویم تو عاشق من باشی من از سر ذوق بال در نیاورم؟ نمیشود عزیز من

#یگانه_بانویم تو عاشق من باشی من از سر ذوق بال در نیاورم؟ نمیشود عزیز من

۶ روز پیش
6K
#یگانه_بانویم هی رد شو از این کوچه و هی دل ببر از ما تو فلسفه‌ی بودن این پنجره هایی ...!

#یگانه_بانویم هی رد شو از این کوچه و هی دل ببر از ما تو فلسفه‌ی بودن این پنجره هایی ...!

۶ روز پیش
5K
#یگانه_بانویم با تو😍 تمام زیبایی های دنیا درست به اندازه تن من است

#یگانه_بانویم با تو😍 تمام زیبایی های دنیا درست به اندازه تن من است

۶ روز پیش
4K
#یگانه_بانویم تو آن یک نفری که من سال ها از بودنش میگویم ، یکنفر بود ... تو همانی ! آن ...

#یگانه_بانویم تو آن یک نفری که من سال ها از بودنش میگویم ، یکنفر بود ... تو همانی ! آن ...

۶ روز پیش
12K
سلام #یگانه_بانویم صبح‌ها که بیدار می‌شوم صورت شسته و نشسته و رخت‌خواب را جمع نکرده، دستم صاف می‌رود روی عکس زیبایتان. هی آن را بالا و پایین می‌کنم و جسارت نباشد گونه‌ی سرخ و اناری ...

سلام #یگانه_بانویم صبح‌ها که بیدار می‌شوم صورت شسته و نشسته و رخت‌خواب را جمع نکرده، دستم صاف می‌رود روی عکس زیبایتان. هی آن را بالا و پایین می‌کنم و جسارت نباشد گونه‌ی سرخ و اناری شمارا از گوشهٔ تلفن می‌کشم و دلم قنج می‌رود برای این همه شیرینی. صبحانه‌ ام ...

۶ روز پیش
10K
از عشق گفتن صدا نمی خواهد لحن نمی خواهد گوش شنوا نمی خواهد گاهی یک نگاه در سکوت یک دنیا حرف می زند و گاهی یک نوشته دلت را گرم می کند و چه خوب ...

از عشق گفتن صدا نمی خواهد لحن نمی خواهد گوش شنوا نمی خواهد گاهی یک نگاه در سکوت یک دنیا حرف می زند و گاهی یک نوشته دلت را گرم می کند و چه خوب میشد گاهی حرف نمی زدیم نمی شنیدیم فقط در عمل ثابت می کردیم دوست داشتن ...

۳ هفته پیش
11K