نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

۱۶۲ (۱ تصویر)

#۱۶۲ لبم رو با زبونم تر کردم، تو ذهنم چندین بار جملات رو سبک و سنگین کردم. آخر سر با تردید شروع کردم به حرف زدن. - من، می‌خواستم چیزی بگم - چی دخترم؟ بگو؟ ...

#۱۶۲ لبم رو با زبونم تر کردم، تو ذهنم چندین بار جملات رو سبک و سنگین کردم. آخر سر با تردید شروع کردم به حرف زدن. - من، می‌خواستم چیزی بگم - چی دخترم؟ بگو؟ - راستش، زن‌عمو، چجور بگم آخه! میشه به پسرعمو بگین... بگین... - راحت باش عزیزم، ...

۱ هفته پیش
28K