نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

CCP (۱ تصویر)

‍ #فشار_پرفیوژن _مغزی(CPP) #CCP 📢 فشار پرفیوژن مغزی(CPP) عبارتست ازمقدار خونی که ازجریان خون سیستمیک برای تامین اکسیژن، گلوکوز کافی جهت انجام فرایندهای متابولیسم مغزی مورد نیاز است میزان طبیعی فشار پرفیوژن مغزی برابراست با ...

‍ #فشار_پرفیوژن _مغزی(CPP) #CCP 📢 فشار پرفیوژن مغزی(CPP) عبارتست ازمقدار خونی که ازجریان خون سیستمیک برای تامین اکسیژن، گلوکوز کافی جهت انجام فرایندهای متابولیسم مغزی مورد نیاز است میزان طبیعی فشار پرفیوژن مغزی برابراست با 70-100 میلی متر جیوه 🔴 اگر CPP<50 میلی متر جیوه باشد آسیب غیرقابل برگشت عصبی ...

۴ روز پیش
9K