نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

EKG_Rate (۱ تصویر)

#محاسبه_Rate_در_ECG #EKG_Rate ⬛ریتم منظم: 📢📢روش اول: 🔴300 تقسیم بر تعداد مربع های بزرگ بین دو کمپلکس. 📢📢روش دوم: 🔴1500 تقسیم بر تعداد مربع های کوچک بین دو کمپلکس. 📢📢روش سوم و سریع تر: 🔴ابتدا یک ...

#محاسبه_Rate_در_ECG #EKG_Rate ⬛ریتم منظم: 📢📢روش اول: 🔴300 تقسیم بر تعداد مربع های بزرگ بین دو کمپلکس. 📢📢روش دوم: 🔴1500 تقسیم بر تعداد مربع های کوچک بین دو کمپلکس. 📢📢روش سوم و سریع تر: 🔴ابتدا یک R را در نظر میگیریم (ترجیحا منطبق بر یکی از خطوط پر رنگ که خانه ...

۲۳ خرداد 1398
22K