نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

Say (۳ تصویر)

if I #die💀 don't #cry😭 Look at the #sky🙄💫 and #say😛 #Goodbye😊🍃

if I #die💀 don't #cry😭 Look at the #sky🙄💫 and #say😛 #Goodbye😊🍃

۸ شهریور 1395
8K
#Say #No #To #Drugs #اعتیاد یوسف چاه را رها کن،یوسفانم را ببین... هر یکی با قیمت رنجی شده نقش زمین... آه ... که یعقوبان فراوانند در ایران ما... کور با وصل غم یوسف شدن کنعان ...

#Say #No #To #Drugs #اعتیاد یوسف چاه را رها کن،یوسفانم را ببین... هر یکی با قیمت رنجی شده نقش زمین... آه ... که یعقوبان فراوانند در ایران ما... کور با وصل غم یوسف شدن کنعان نشین... بیت الاحزان است دیگر خانه های شهر ما... یوسفان خود میفروشند،بر متاعی هیچ،بین... زین ...

۹ مرداد 1395
645K
#don'tcry#say goodbye

#don'tcry#say goodbye

۱۴ دی 1394
2K