نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

mahya (۱۴ تصویر)

hiiich jngi vojod ndsht😂😉😂 #mahya💜

hiiich jngi vojod ndsht😂😉😂 #mahya💜

۳ هفته پیش
8K
کتابی قدیمی را از قفسه ی کتاب های پدر بزرگ برداشتم! رویش غبار گرفته بود! بدنش زخمی بود اما تنش بوی اصالت میداد! صدایی مدام در گوشم میگفت : هرچقدر هم که خرابت کنند تو ...

کتابی قدیمی را از قفسه ی کتاب های پدر بزرگ برداشتم! رویش غبار گرفته بود! بدنش زخمی بود اما تنش بوی اصالت میداد! صدایی مدام در گوشم میگفت : هرچقدر هم که خرابت کنند تو اگر خودت باشی مثل این کتاب کهنه اصالتت را حفظ خواهی کرد! #mahya(:💗

۶ اردیبهشت 1397
7K
عیدخوبـی داشته باشیـد❤️😁 #Mahya💙

عیدخوبـی داشته باشیـد❤️😁 #Mahya💙

۵ فروردین 1397
12K
مَـن تَمـامم پُـراز ایـن حـاݪت بی حوصـݪہ گیســت..!😞 💔 #mahya💜

مَـن تَمـامم پُـراز ایـن حـاݪت بی حوصـݪہ گیســت..!😞 💔 #mahya💜

۲۲ بهمن 1396
13K
#اخـــتاپوس😻💜 #بـاب اسفنجـی😻💜 #mahya💜

#اخـــتاپوس😻💜 #بـاب اسفنجـی😻💜 #mahya💜

۲۲ دی 1396
10K
😐😐😂 #MaHyA💙

😐😐😂 #MaHyA💙

۱۴ دی 1396
12K
زندگـی به مـن آموخـت کـه هیـچ چـیز از هـیچکس بعید نیـست... ✒ #ویـلیـام_فـاکنـر #Mahya❤️

زندگـی به مـن آموخـت کـه هیـچ چـیز از هـیچکس بعید نیـست... ✒ #ویـلیـام_فـاکنـر #Mahya❤️

۱۳ دی 1396
11K
تو مهربان باش بگذار بگویند ساده است فراموش کار است، زود می بخشد سال هاست کمتر کسی در این سرزمین ساده است، اما تو تغییر نکن، تو خودت باش و نشان بده آدمیت هنوز نفس ...

تو مهربان باش بگذار بگویند ساده است فراموش کار است، زود می بخشد سال هاست کمتر کسی در این سرزمین ساده است، اما تو تغییر نکن، تو خودت باش و نشان بده آدمیت هنوز نفس میکشد #Mahya❤️

۱۱ دی 1396
10K
موافـقا ݪآیکـ😐 😂 #mahya❤️

موافـقا ݪآیکـ😐 😂 #mahya❤️

۹ دی 1396
10K
دخـــتر...❤️ #Mahya

دخـــتر...❤️ #Mahya

۵ آذر 1396
10K
😐😐😐😂#Mahya

😐😐😐😂#Mahya

۳ آذر 1396
12K
+ حَقیقَت چیِع ؟ ♡^^ - تَمومِ حَرفآیی کِع تو دَعوآ میشنَوی 🤘🏿🌴🎼💧 #mahya❤️

+ حَقیقَت چیِع ؟ ♡^^ - تَمومِ حَرفآیی کِع تو دَعوآ میشنَوی 🤘🏿🌴🎼💧 #mahya❤️

۲۸ آبان 1396
10K
مای عن بازی سر کلاس ..نمیشه خوندش..همشو مینویسم #jk #white hair #love #happo #elly #blood #couple #high place #shokolat #yj #labashak #y #king #queen #atoo #isoda #fati #sehun #mahya #cry #die #dark skin #mobin #laugh ...

مای عن بازی سر کلاس ..نمیشه خوندش..همشو مینویسم #jk #white hair #love #happo #elly #blood #couple #high place #shokolat #yj #labashak #y #king #queen #atoo #isoda #fati #sehun #mahya #cry #die #dark skin #mobin #laugh #pop corn #ED ! ? *_* :/ -_- ._. :) :( و همیه چیزایب ک ...

۲۶ اردیبهشت 1396
6K
اغاز به کار... ♔ اٍکّیْپٓ‍ مَخُوْفّ‍ ♔ هُشدآر:|← یِهّ‍ سٍریْ‍ مَخُوْفْ‍ اینّجآنْ‍→ آرِهّ‍ یٍهْ‍ دَسٓتِهّ‍ مَخُوْفّ‍ٓ جَمعّ‍ شُدّیّمٓ‍ اَخّلٓآقٍمُونْ‍ اَزْ اُونْ‍ سَگّیْآسٓ‍ اٍکّیپٍمُونَم‍ اَزُونّ‍ وَحشٓیآسْ‍ اّیْنجآ هَمٍهّ‍ هَوآ هَمُو دآرَنْ‍ کَسّیْ‍ سَنٓگْ‍ بِنٓدآزهّ‍ به‍ گٌآ ...

اغاز به کار... ♔ اٍکّیْپٓ‍ مَخُوْفّ‍ ♔ هُشدآر:|← یِهّ‍ سٍریْ‍ مَخُوْفْ‍ اینّجآنْ‍→ آرِهّ‍ یٍهْ‍ دَسٓتِهّ‍ مَخُوْفّ‍ٓ جَمعّ‍ شُدّیّمٓ‍ اَخّلٓآقٍمُونْ‍ اَزْ اُونْ‍ سَگّیْآسٓ‍ اٍکّیپٍمُونَم‍ اَزُونّ‍ وَحشٓیآسْ‍ اّیْنجآ هَمٍهّ‍ هَوآ هَمُو دآرَنْ‍ کَسّیْ‍ سَنٓگْ‍ بِنٓدآزهّ‍ به‍ گٌآ مْیرًنّ‍ یٍهّ‍ سِرْیٓ‍ آدَمّ‍ خَطْرٓ نّآکّیْمّ‍ یٍهّ‍ سریّ‍ تَرّسٓ‍ نآکْ‍ و بآحّآلّ‍ عُضّوْ گٓیرّیٓ‍ فَقَطّ‍ ...

۱۱ مرداد 1395
18K