نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

moraqebetam (۱ تصویر)

#دلـ ما آدما به تار مو بنده..دیدیـ وقتےیع اتفاقےمیوفتع کع اصلا انتظارشو نداریمو واس روبه رو شدنـ باهاش آمادع نیستیم، میگیم: وای بند دلم پارع شد..یا وقتےآدمایےسر راهمونـ قرار می گیرنـ کع یروزیـ ، یجایے، ...

#دلـ ما آدما به تار مو بنده..دیدیـ وقتےیع اتفاقےمیوفتع کع اصلا انتظارشو نداریمو واس روبه رو شدنـ باهاش آمادع نیستیم، میگیم: وای بند دلم پارع شد..یا وقتےآدمایےسر راهمونـ قرار می گیرنـ کع یروزیـ ، یجایے، با حرفها و کارهاشونـ اینـ بند دلمونـ رو بِـینـ دستاشونـ میگیرنو محکم میکِشنو پاره میکُننو ...

۳۰ بهمن 1398
38K