نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

yugbam (۶ تصویر)

The good thing about winter is that even your breath is visible💫💎 قشنگیهِ زمستون به اینه که نفساتم میشه دید :)) 💜🍃 #yugyeom#bambam#yugbam#got7

The good thing about winter is that even your breath is visible💫💎 قشنگیهِ زمستون به اینه که نفساتم میشه دید :)) 💜🍃 #yugyeom#bambam#yugbam#got7

۸ دی 1396
21K
یوگیوم مکنه گروهمون.

یوگیوم مکنه گروهمون. "بهترین دوست دوست داشتنی من " من فکر میکنم اگه یه روز باهم نمیرقصیدیم یا نمیخوندیم یا گاتسون نبودیم ،منو یوگیوم همچنان دوست صمیمی هم میمونیم ن اینکه هم اتاقی هم بمونیم ولی همسایه هم میمونیم. یا شایدم اونو با خودم بیارم تایلند. یوگیوم به جای اینکه ...

۱۹ مهر 1396
22K
🎈 جوری دوستش داشته باش که باداشتن تو تلافی همه سختی هایی که کشیده بود رو از دنیا گرفته باشه 🎈 ـ یوگبمم *-*دیوصآی کیوتم *-*💕 ـ کل فنمیتینگ یع طرف حسودیآی بم بمم یع ...

🎈 جوری دوستش داشته باش که باداشتن تو تلافی همه سختی هایی که کشیده بود رو از دنیا گرفته باشه 🎈 ـ یوگبمم *-*دیوصآی کیوتم *-*💕 ـ کل فنمیتینگ یع طرف حسودیآی بم بمم یع طرف😂 👐 حسودیآشم کیوتع عآخه😂 👊 ـ بع شدت منتظر کآمبک ژآپنم😁 🔥 ـ هنوزم ...

۱۸ شهریور 1396
27K
look at her like you just realized that what love is... 🍓💫 یه جوری بهش نگاه کن انگار همون لحظه فهمیدی عشق چیه... 💞 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پ.ن:عنگل ترین کآپل *ـــ*💜 پ.ن۲:سوییتآی لنتی معلوم نی بآز چ ...

look at her like you just realized that what love is... 🍓💫 یه جوری بهش نگاه کن انگار همون لحظه فهمیدی عشق چیه... 💞 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پ.ن:عنگل ترین کآپل *ـــ*💜 پ.ن۲:سوییتآی لنتی معلوم نی بآز چ گوهی دآرن میخورن😹💫 پ.ن۳:سوگنـد بع روزے کع مکنع لآین عن ریل بودن رو درآوردن😹عوضیآ همع ...

۸ تیر 1396
30K
- هیچۍ نمیتونعـ من و عآرومـ کُنعـ🙇🏻‍♀💍 - جُز أون چشآۍ لعنتۍِ طُ😻🍭 #مکنـع_لآینـ_خبیثـ👬❤ 💚D_10💚 👉get ready👈 #bambam#yugyeom#yugbam#got7

- هیچۍ نمیتونعـ من و عآرومـ کُنعـ🙇🏻‍♀💍 - جُز أون چشآۍ لعنتۍِ طُ😻🍭 #مکنـع_لآینـ_خبیثـ👬❤ 💚D_10💚 👉get ready👈 #bambam#yugyeom#yugbam#got7

۴ اسفند 1395
11K
آپـدیتـ اینستـاگـرام بـم بـم: مـن واقعـا نمیـتونـم بـدون تـو زنـدگـی کنـم یـوگیـومـا بـرای اجـرای امـروز هـردومـون سختــ تـلاش کـردیم هه هه هه مـا رفیقهـای زنـدگـی هـم هستـیم یـوگیـومـا پ.ن:جیییـــغغغ نمیـتونستممم اینــووو نـذارمممـ😻 ژوووونــ مکنـه لاینــ ...

آپـدیتـ اینستـاگـرام بـم بـم: مـن واقعـا نمیـتونـم بـدون تـو زنـدگـی کنـم یـوگیـومـا بـرای اجـرای امـروز هـردومـون سختــ تـلاش کـردیم هه هه هه مـا رفیقهـای زنـدگـی هـم هستـیم یـوگیـومـا پ.ن:جیییـــغغغ نمیـتونستممم اینــووو نـذارمممـ😻 ژوووونــ مکنـه لاینــ خبیثــ🙈✨ عنتـرای رییییـــل😻 یـوگبـم فـور اور😍 #bambam#yugyeom#yugbam#got7

۳۰ دی 1395
9K