دیوار که دیواره از آدمای تویِ خونه و بازار و... خسته میشه،میریزه،افسرده میشه. لیوان که لیوانه از سرد و گرمی میشکنه قلبش! من که منم انسانم،ازخودم،ازخودش،ازشما خسته میشم.. ناراحت میشم،یه گوشه کزمیکنم،خسته میشم... دوستدارم داد ...

دیوار که دیواره از آدمای تویِ خونه و بازار و... خسته میشه،میریزه،افسرده میشه. لیوان که لیوانه از سرد و گرمی میشکنه قلبش! من که منم انسانم،ازخودم،ازخودش،ازشما خسته میشم.. ناراحت میشم،یه گوشه کزمیکنم،خسته میشم... دوستدارم داد بزنم،جیغ بزنم،بگم انقدر لعنتی نباشید.. من کمتر از اون دیوارم؟! خسته نمیشم؟! خودتون چی؟! اصلا ...

۱ هفته پیش
9K
مِثلِ اون #عَکسی که هیچوَقت پاک نِمیکُنَم وَلی تو گالِریم هَست:) مِثلِ اون #آهَنگی که هیچوَقت پاک نِمیکُنَم وَلی رَدِش میکُنَم:) مِثلِ اون #پَیامایی که هَست هَنوز نِگَهِشون داشتَمو هیچوَقت پاک نَکَرَدم وَلی دیگه نِگاشون ...

مِثلِ اون #عَکسی که هیچوَقت پاک نِمیکُنَم وَلی تو گالِریم هَست:) مِثلِ اون #آهَنگی که هیچوَقت پاک نِمیکُنَم وَلی رَدِش میکُنَم:) مِثلِ اون #پَیامایی که هَست هَنوز نِگَهِشون داشتَمو هیچوَقت پاک نَکَرَدم وَلی دیگه نِگاشون نِمیکُنَم:) مِثلِ #خاطِراتِت که هیچوَقت پاک نِمیشه وَلی فِکر نِمیکُنَم بِهِشون..:) دَقیقا مِثلِ اینا #تواَم ...

۱ هفته پیش
5K
زندگیمو نباختم فقط دلیلی دیگه واسه ادامش ندارم :) #jennie

زندگیمو نباختم فقط دلیلی دیگه واسه ادامش ندارم :) #jennie

۳ هفته پیش
7K
زندگی گاهی آدم رو توی شرایطی قرار میدع کع مغزت قفل میکنه نمیدونی باید چیکار کنی انقدر ذهنت خالی میشع کع حتی یه واژع نداری برای حرف زدن برای کمک گرفتن حتی کع نمیدونی چجوری ...

زندگی گاهی آدم رو توی شرایطی قرار میدع کع مغزت قفل میکنه نمیدونی باید چیکار کنی انقدر ذهنت خالی میشع کع حتی یه واژع نداری برای حرف زدن برای کمک گرفتن حتی کع نمیدونی چجوری خودتو از این باتلاقی کع گیرش افتادی بکشی بیرون ذهنت هرچی خالی تر بشکلافگی ات ...

۳ هفته پیش
12K
مَرگ گُفت طُ یِہـ درؤغ زیبآیۍ♥ ½ - مَن یِہـ حَقیقَتِ تَلخ^^🌠 💦 #lisa

مَرگ گُفت طُ یِہـ درؤغ زیبآیۍ♥ ½ - مَن یِہـ حَقیقَتِ تَلخ^^🌠 💦 #lisa

۲ آبان 1398
8K
- زِندِگۍ أز مَرگ پُرسید...🌊 ½ - چِرآ هَمِہ أز طُ بَدِشؤن میآد-.-🌚 #lisa

- زِندِگۍ أز مَرگ پُرسید...🌊 ½ - چِرآ هَمِہ أز طُ بَدِشؤن میآد-.-🌚 #lisa

۲ آبان 1398
10K