ای یوسف گم گشته ی دل در کجایی ؟ چشمان بر در مانده گریان است بی تو از خاک بازی خسته ام باور کن آقا دنیا برایم مثل زندان است بی تو کم کم جوانی ...

ای یوسف گم گشته ی دل در کجایی ؟ چشمان بر در مانده گریان است بی تو از خاک بازی خسته ام باور کن آقا دنیا برایم مثل زندان است بی تو کم کم جوانی رفت و حالا وقت پیری ست این زندگی هم رو به پایان است بی تو ...

۴ روز پیش
28K
خوب است که عاشق جگری داشته باشد آشفتگی بیشتری داشته باشد حاجات بهانه است که ما اشک بریزیم خوب است گدا چشم تری داشته باشد پرواز من این است که یک کنج بیفتم این بال ...

خوب است که عاشق جگری داشته باشد آشفتگی بیشتری داشته باشد حاجات بهانه است که ما اشک بریزیم خوب است گدا چشم تری داشته باشد پرواز من این است که یک کنج بیفتم این بال بعید است پری داشته باشد ای یار سفر کرده نگاه پر لطفت وقتش شده بر ...

۴ روز پیش
27K
۶ روز پیش
21K
۶ روز پیش
21K
۷ روز پیش
33K
۷ روز پیش
27K
۷ روز پیش
27K
۷ روز پیش
31K
۷ روز پیش
5K
۷ روز پیش
5K
۷ روز پیش
31K
۷ روز پیش
30K
۱ هفته پیش
10K
۱ هفته پیش
10K
۱ هفته پیش
11K
۱ هفته پیش
10K
۱ هفته پیش
9K
۱ هفته پیش
9K
الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم♡

الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم♡

۲ هفته پیش
14K
الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم♡

الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم♡

۲ هفته پیش
14K