ll_ati_ll

ll_ati_ll


آتـــــی
افتـخارمیکنم اسـفندی ام
خصوصیات ؟برو بچه حوصلـه تو ندارم
عصبـی.بیحوصـله.اهل دعوا.جروبحث.کم نمیارم.
با م بحث کنی خـانوادتو جلـو چشات میبینی.
دیسلاویـم .مخلص سینگلـا
میلادراسـتاد✌
گیــتار...طـراحی چهره..
انفالو کنی عاخه مگـه مرض داری. شاخ نیستم چـون گاو نیسـتم...
میتـونی ازم تقلیـد کنی امـا هیچـوقت نمیتونـی من بـاشی✌✌✌😏

مهم نیست شرایط چقدر سخت باشہ ڪسے ڪہ عاشقتہ هیچوقت تنهات نمیزاره... ‍

مهم نیست شرایط چقدر سخت باشہ ڪسے ڪہ عاشقتہ هیچوقت تنهات نمیزاره... ‍

۲۲ ساعت پیش
865
بـهتریـن داداشــم روزت مبارکــ عزیز دلم....

بـهتریـن داداشــم روزت مبارکــ عزیز دلم....

۲ روز پیش
1K
دورت بگـــردم رفتی منو تنها گذاشتی😢 😢 😢 😢

دورت بگـــردم رفتی منو تنها گذاشتی😢 😢 😢 😢

۲ روز پیش
2K
رفــــت ؟ بدرک خدا رفتگان شما رو هم بیامرزه...

رفــــت ؟ بدرک خدا رفتگان شما رو هم بیامرزه...

۳ روز پیش
3K
اخخخ ایـنم نتیجـه سرسره بازی😂 😢 😂 😂 😂

اخخخ ایـنم نتیجـه سرسره بازی😂 😢 😂 😂 😂

۳ روز پیش
3K
از چــشم ک بیـوفتی بی ارزشـی چ انـسان باشی چ اشـک👀 👌

از چــشم ک بیـوفتی بی ارزشـی چ انـسان باشی چ اشـک👀 👌

۳ روز پیش
3K
اونی ک تا اخـرش باهاته خـداته ن اونی ک تا الان باهاته...

اونی ک تا اخـرش باهاته خـداته ن اونی ک تا الان باهاته...

۵ روز پیش
2K
این مـاییم ک دیگـرانو مغرور میکنیـم چون ارزشیو بهشون میدیم ک نـدارن....

این مـاییم ک دیگـرانو مغرور میکنیـم چون ارزشیو بهشون میدیم ک نـدارن....

۵ روز پیش
2K
دســـت بر قلم شـوم کل شهــر را میـدرم.....

دســـت بر قلم شـوم کل شهــر را میـدرم.....

۵ روز پیش
2K
😜 😜

😜 😜

۵ روز پیش
2K
برای کسی ک رفـت زانو نزن نمازجنازه سجده ندارد.
عکس بلند

برای کسی ک رفـت زانو نزن نمازجنازه سجده ندارد.

۶ روز پیش
2K
من فقد با شیری ک جلوم نعره بکشه میجنگم ن سگی ک پشت سرم واق واق کنه....افتاد

من فقد با شیری ک جلوم نعره بکشه میجنگم ن سگی ک پشت سرم واق واق کنه....افتاد

۶ روز پیش
3K
ایـن بود زندگــی .....

ایـن بود زندگــی .....

۶ روز پیش
3K
اتـی سه حرفـه اما اگ اتـیو فرامـوش کنی خیـلی حرفه...
عکس بلند

اتـی سه حرفـه اما اگ اتـیو فرامـوش کنی خیـلی حرفه...

۶ روز پیش
3K
شــده از درد...بخندی ک نبارد چشمت..من درایـن خنده ی پـرغم .مهارت دارم..

شــده از درد...بخندی ک نبارد چشمت..من درایـن خنده ی پـرغم .مهارت دارم..

۶ روز پیش
4K
عـاره مشـکل از منه ک با همـتون مهـربون بودم..

عـاره مشـکل از منه ک با همـتون مهـربون بودم..

۶ روز پیش
3K
مثـل مخـدر باش بزار واسـع به دسـت اوردنـت بمیـرن...

مثـل مخـدر باش بزار واسـع به دسـت اوردنـت بمیـرن...

۶ روز پیش
3K
همیشـه اونی ک تو خیـالته بیخیالتـه

همیشـه اونی ک تو خیـالته بیخیالتـه

۷ روز پیش
2K
از دریا نتـرسانم ک من درقلـب تو جـان میدهم.
عکس بلند

از دریا نتـرسانم ک من درقلـب تو جـان میدهم.

۷ روز پیش
2K
قضاوت ممنوع اگر نمیدانی از من بپرس.اگر قبول نداری با من بحث کن.اگر دوسـت نداری بمن بگو.اما هیچوقت در مـورد من یکطرفه قضاوت نکن👍

قضاوت ممنوع اگر نمیدانی از من بپرس.اگر قبول نداری با من بحث کن.اگر دوسـت نداری بمن بگو.اما هیچوقت در مـورد من یکطرفه قضاوت نکن👍

۷ روز پیش
3K