بچهـ پایینــــــ شهر+♡:)

lprzwr

هیچ وقت نگو خدا بهم پُشت کرده ، شاید تو برعکس نشستی!


-مَنو تَهدید بِع رَفتَنِش کَرد!

آروم دَرِ گوشِش گُفدم رآهو بَلَدی یآ خودَم نِشونِت بِدَم!!😹 🖕 🏿 💧


من هیچوقت کسی رو دنبال نمیکنم
کسی که قدر منو بدونه باهام میاد⚖ 🌿 ✨

این حساب کاربری خصوصی میباشد