اسمـ دیگه اشـ برفیه پـ نَ: حآصل دسترنجـ تولیدی صباandخندانه {منو خندان} `میـــــــو میــ<و😹😹

اسمـ دیگه اشـ برفیه پـ نَ: حآصل دسترنجـ تولیدی صباandخندانه {منو خندان} `میـــــــو میــ<و😹😹

۱۲ مرداد 1396
14K
عشقـ پشمآلویـ مشترکـ منو خندآن لوسیفــــِر^^ عشغههه خندان بی ادب فروختش:_(

عشقـ پشمآلویـ مشترکـ منو خندآن لوسیفــــِر^^ عشغههه خندان بی ادب فروختش:_(

۱۲ مرداد 1396
10K
منتظرشـ بودمـ http://opizo.com/c/EViUGQ.29.95.81.76.247.67.html 7خطـ #مهرآب

منتظرشـ بودمـ http://opizo.com/c/EViUGQ.2... 7خطـ #مهرآب

۱۰ مرداد 1396
12K
سیـ اِل میشمـ مدتی سی اِلَمـ حرف اضآفیمـ خفهـِ #cl

سیـ اِل میشمـ مدتی سی اِلَمـ حرف اضآفیمـ خفهـِ #cl

۱۰ مرداد 1396
10K
بَد بآشـُ پآدشآهی کنی^^

بَد بآشـُ پآدشآهی کنی^^

۱۰ مرداد 1396
11K
دستپخت خوآهرم^^

دستپخت خوآهرم^^

۹ مرداد 1396
14K
هَمـُونـ دیوونـِ ایی کـِ بآ اینـ آهنگـ همه چیزو میشکَنـِ مَنـ هَمون ـروآنیَمـ http://sv.mylordmusic.com/Mehrab%20-%20Hafeze%20-%20128.mp3

هَمـُونـ دیوونـِ ایی کـِ بآ اینـ آهنگـ همه چیزو میشکَنـِ مَنـ هَمون ـروآنیَمـ http://sv.mylordmusic.com/M...

۸ مرداد 1396
13K
پوفـــــــ خُدآ نَمیرینـ این یکیـ پیچموـ بفآلویید-_- @special-girl

پوفـــــــ خُدآ نَمیرینـ این یکیـ پیچموـ بفآلویید-_- @special-girl

۸ مرداد 1396
12K
یـِ کآبوسـِ عمیقـِ یـِ غَرقـ طوفآنیـ تُ دِلِ یـِ تَرسـ سیآهـِ یـِ خوآبـ بَد اونـ روزیـ کـِ میشـِ پایان عشقـ

یـِ کآبوسـِ عمیقـِ یـِ غَرقـ طوفآنیـ تُ دِلِ یـِ تَرسـ سیآهـِ یـِ خوآبـ بَد اونـ روزیـ کـِ میشـِ پایان عشقـ

۷ مرداد 1396
15K
[هَمه اُلْگومیشَنْ] 🍃[ما دَرْسِ عِبْرَتْ ]👼✨ #لیـهآی

[هَمه اُلْگومیشَنْ] 🍃[ما دَرْسِ عِبْرَتْ ]👼✨ #لیـهآی

۷ مرداد 1396
13K
فآلوشـِِِ مقشیـــــو @_Oohsehun_

فآلوشـِِِ مقشیـــــو @_Oohsehun_

۷ مرداد 1396
14K
لآشیـ**ــ هَمـ ME ••{✨ 😻 }•• #کریس#KRIS #WU_FAN

لآشیـ**ــ هَمـ ME ••{✨ 😻 }•• #کریس#KRIS #WU_FAN

۷ مرداد 1396
20K
مثلنـ نِدآ بیآد••{✨😻}•• دوسِشـ داریعـ؟

مثلنـ نِدآ بیآد••{✨😻}•• دوسِشـ داریعـ؟"‌••{🔮💜}•• منمـ بگمـ عآرهـ••{🌚🌹}•• بعد خُدا بگعـ••{🙌🌸}•• بیآ مالهـ خودِتـ‌••{🌿** }•• #کریس#KRIS #WU_FAN

۷ مرداد 1396
15K
❤️🌸 عــــشــــــــــق 🌸 ❤️ ◆🌸 نـــه پــول مــیــخــواد ◇❤️ نــه زیـبـایــی، نــه مــدرڪ ◆🌸 نــه هـیـچ چـیـزِ دیـگـه ◇🌸 عـشـق فـقـط وجـود مـیـخـواد❣ ◆ ❤️وجـــــــود . . . . کپی از پیچـ ارمیا@gooosp #کریس#KRIS #WU_FAN

❤️🌸 عــــشــــــــــق 🌸 ❤️ ◆🌸 نـــه پــول مــیــخــواد ◇❤️ نــه زیـبـایــی، نــه مــدرڪ ◆🌸 نــه هـیـچ چـیـزِ دیـگـه ◇🌸 عـشـق فـقـط وجـود مـیـخـواد❣ ◆ ❤️وجـــــــود . . . . کپی از پیچـ ارمیا@gooosp #کریس#KRIS #WU_FAN

۶ مرداد 1396
19K
۶ مرداد 1396
14K
مطمئنَمـ اونـْ دُنْیا°°🌏 ًخٍـِْیلـًﮯًٍ بهـتَرهـ°°🍃 چونْـ هَرکی رَفتهـ°°💀 دیگهـ بَرنَگَشتِهْـ°°☠💊 #کریس#KRIS #WU_FAN

مطمئنَمـ اونـْ دُنْیا°°🌏 ًخٍـِْیلـًﮯًٍ بهـتَرهـ°°🍃 چونْـ هَرکی رَفتهـ°°💀 دیگهـ بَرنَگَشتِهْـ°°☠💊 #کریس#KRIS #WU_FAN

۶ مرداد 1396
14K
خیلیا هستن 👾 👽 میخوان مارو خراب کنن👀 🤔 بدبختا نمیدونن🤘 🖕 ک ما از خرابه ها برج میسازیم🏗 🏩 هآیـ #کریس#KRIS #WU_FAN

خیلیا هستن 👾 👽 میخوان مارو خراب کنن👀 🤔 بدبختا نمیدونن🤘 🖕 ک ما از خرابه ها برج میسازیم🏗 🏩 هآیـ #کریس#KRIS #WU_FAN

۶ مرداد 1396
15K
هیچ وقت دل اونایـے ڪـه •|❤|• گریه شون بے صدآست رو نشڪـنید •|👽🚬|• چــــــــــــــــــــــــون ایــــــن آدم هــــــا... •|🚶⚡🌾|• هـــیچ ڪـس رو ندارن که اَشــــڪـآشون رو پآڪ ڪـنه... •|💦🍃|• هیشکیـُ نداآشـ🚬🚬🚬 #کریس#KRIS #WU_FAN

هیچ وقت دل اونایـے ڪـه •|❤|• گریه شون بے صدآست رو نشڪـنید •|👽🚬|• چــــــــــــــــــــــــون ایــــــن آدم هــــــا... •|🚶⚡🌾|• هـــیچ ڪـس رو ندارن که اَشــــڪـآشون رو پآڪ ڪـنه... •|💦🍃|• هیشکیـُ نداآشـ🚬🚬🚬 #کریس#KRIS #WU_FAN

۵ مرداد 1396
14K
هدیـ]ـه؟💐 عَروسَکـ؟😺 +قشنگـ نی؟ بهت میآد کـِ😏💫 مَن میدُونستَمـ عروسَکیـ بیش نیستَم نیآز بِ ثآبتـ کَردَن نَبود🌈💔 +........ #کریس#KRIS #WU_FAN

هدیـ]ـه؟💐 عَروسَکـ؟😺 +قشنگـ نی؟ بهت میآد کـِ😏💫 مَن میدُونستَمـ عروسَکیـ بیش نیستَم نیآز بِ ثآبتـ کَردَن نَبود🌈💔 +........ #کریس#KRIS #WU_FAN

۵ مرداد 1396
13K
+ تاحالا قـتل ڪردیـ[؟] - نـہ مگـہ بچـہ بازیـہ + ولـے مـن قاتلــمـ - چـیـ[؟]مگـہ میشـــ[؟] + اره میشــہ - واے چه هیجانـے ڪجا دفنش ڪردیـ[؟] + پـشت خنـده هامـ - چـیـ[؟]مگـہ ممڪـنـهـ[؟] + ارهـ ...

+ تاحالا قـتل ڪردیـ[؟] - نـہ مگـہ بچـہ بازیـہ + ولـے مـن قاتلــمـ - چـیـ[؟]مگـہ میشـــ[؟] + اره میشــہ - واے چه هیجانـے ڪجا دفنش ڪردیـ[؟] + پـشت خنـده هامـ - چـیـ[؟]مگـہ ممڪـنـهـ[؟] + ارهـ - مگـہ ڪیو ڪشتـیـ[؟] + احســـاسمــ :) ▃▂▁﹍ #کریس#KRIS #WU_FAN

۵ مرداد 1396
12K