لطفا پیچ جدید کریسو بفالوین @kris-.-kabir این پیچ ب اون بالا منتقل گشت فالو کنید زودددددددددددددددددددددددددد {کی پاپرا خصوصا اکسوالا صدرصد فالو میکنم}

لطفا پیچ جدید کریسو بفالوین @kris-.-kabir این پیچ ب اون بالا منتقل گشت فالو کنید زودددددددددددددددددددددددددد {کی پاپرا خصوصا اکسوالا صدرصد فالو میکنم}

۱ روز پیش
4K
برای هزارویکصدمین بار پیچ کریس ب اینجا انتقال یافت @kris-.-kabir

برای هزارویکصدمین بار پیچ کریس ب اینجا انتقال یافت @kris-.-kabir

۱ هفته پیش
4K
__- برآی هزآرمینـ بآر میگم ب اینجا منتقل شد @kria-.-kabir لطفا این پیچ فآلو شه پیچ همیشگی کریس اون بالایه است دیگه هیچ فعالیتی در این پیچـ نیستـ{nafaaas95}

__- برآی هزآرمینـ بآر میگم ب اینجا منتقل شد @kria-.-kabir لطفا این پیچ فآلو شه پیچ همیشگی کریس اون بالایه است دیگه هیچ فعالیتی در این پیچـ نیستـ{nafaaas95}

۲ هفته پیش
5K
سلآمـ اینپیچـ برآی همیشه ب اینجا منتقل گشت لطفآلوم کنید @kris-.-kabir بآلایه پیچ کریسیمـِ این پیچـ شخصیمه @special-girl خوآ خوا فیلااااااا اونجا میبینمتون

سلآمـ اینپیچـ برآی همیشه ب اینجا منتقل گشت لطفآلوم کنید @kris-.-kabir بآلایه پیچ کریسیمـِ این پیچـ شخصیمه @special-girl خوآ خوا فیلااااااا اونجا میبینمتون

۲ هفته پیش
5K
ازاینـ پیچمـ بیزآرمـ-_-

ازاینـ پیچمـ بیزآرمـ-_-

۲ هفته پیش
10K
ببین اشغال عوضی داری گنده ترازدهنت حرف میزنی اشوپش حیف این ویس که کثافتای لجنی مث توداخلشن نکبت گوه .ازقدیم گفتن خلایق هرچه لایق عروسک کوچولوفک کردی داداشم دوست داره بدبخت نه عشقم توبراش یه ...

ببین اشغال عوضی داری گنده ترازدهنت حرف میزنی اشوپش حیف این ویس که کثافتای لجنی مث توداخلشن نکبت گوه .ازقدیم گفتن خلایق هرچه لایق عروسک کوچولوفک کردی داداشم دوست داره بدبخت نه عشقم توبراش یه عروسکی وهرعروسکی هم یه روزخراب میشه وازچشم میفته ok?د اخه دختراگه ارمیاتورودوس داشت بعدازکات به ...

۲ هفته پیش
8K
اسمـ دیگه اشـ برفیه پـ نَ: حآصل دسترنجـ تولیدی صباandخندانه {منو خندان} `میـــــــو میــ<و😹😹

اسمـ دیگه اشـ برفیه پـ نَ: حآصل دسترنجـ تولیدی صباandخندانه {منو خندان} `میـــــــو میــ<و😹😹

۲ هفته پیش
11K
عشقـ پشمآلویـ مشترکـ منو خندآن لوسیفــــِر^^ عشغههه خندان بی ادب فروختش:_(

عشقـ پشمآلویـ مشترکـ منو خندآن لوسیفــــِر^^ عشغههه خندان بی ادب فروختش:_(

۲ هفته پیش
8K
ووشـــــــــــــــــــــــ^^ منو عشقمـ😹 😹 پـَ نَ: جرئت ـ حقیقت اجبآره علیـِ:/ @ali_alone_boy_4

ووشـــــــــــــــــــــــ^^ منو عشقمـ😹 😹 پـَ نَ: جرئت ـ حقیقت اجبآره علیـِ:/ @ali_alone_boy_4

۲ هفته پیش
9K
منتظرشـ بودمـ http://opizo.com/c/EViUGQ.29.95.81.76.247.67.html 7خطـ #مهرآب

منتظرشـ بودمـ http://opizo.com/c/EViUGQ.2... 7خطـ #مهرآب

۲ هفته پیش
10K
سیـ اِل میشمـ مدتی سی اِلَمـ حرف اضآفیمـ خفهـِ #cl

سیـ اِل میشمـ مدتی سی اِلَمـ حرف اضآفیمـ خفهـِ #cl

۲ هفته پیش
8K
بَد بآشـُ پآدشآهی کنی^^

بَد بآشـُ پآدشآهی کنی^^

۲ هفته پیش
9K
دستپخت خوآهرم^^

دستپخت خوآهرم^^

۳ هفته پیش
12K
هَمـُونـ دیوونـِ ایی کـِ بآ اینـ آهنگـ همه چیزو میشکَنـِ مَنـ هَمون ـروآنیَمـ http://sv.mylordmusic.com/Mehrab%20-%20Hafeze%20-%20128.mp3

هَمـُونـ دیوونـِ ایی کـِ بآ اینـ آهنگـ همه چیزو میشکَنـِ مَنـ هَمون ـروآنیَمـ http://sv.mylordmusic.com/M...

۳ هفته پیش
11K
پوفـــــــ خُدآ نَمیرینـ این یکیـ پیچموـ بفآلویید-_- @special-girl

پوفـــــــ خُدآ نَمیرینـ این یکیـ پیچموـ بفآلویید-_- @special-girl

۳ هفته پیش
10K
یـِ کآبوسـِ عمیقـِ یـِ غَرقـ طوفآنیـ تُ دِلِ یـِ تَرسـ سیآهـِ یـِ خوآبـ بَد اونـ روزیـ کـِ میشـِ پایان عشقـ

یـِ کآبوسـِ عمیقـِ یـِ غَرقـ طوفآنیـ تُ دِلِ یـِ تَرسـ سیآهـِ یـِ خوآبـ بَد اونـ روزیـ کـِ میشـِ پایان عشقـ

۳ هفته پیش
13K
[هَمه اُلْگومیشَنْ] 🍃[ما دَرْسِ عِبْرَتْ ]👼✨ #لیـهآی

[هَمه اُلْگومیشَنْ] 🍃[ما دَرْسِ عِبْرَتْ ]👼✨ #لیـهآی

۳ هفته پیش
11K
فآلوشـِِِ مقشیـــــو @_Oohsehun_

فآلوشـِِِ مقشیـــــو @_Oohsehun_

۳ هفته پیش
12K
لآشیـ**ــ هَمـ ME ••{✨ 😻 }•• #کریس#KRIS #WU_FAN

لآشیـ**ــ هَمـ ME ••{✨ 😻 }•• #کریس#KRIS #WU_FAN

۳ هفته پیش
17K
مثلنـ نِدآ بیآد••{✨😻}•• دوسِشـ داریعـ؟

مثلنـ نِدآ بیآد••{✨😻}•• دوسِشـ داریعـ؟"‌••{🔮💜}•• منمـ بگمـ عآرهـ••{🌚🌹}•• بعد خُدا بگعـ••{🙌🌸}•• بیآ مالهـ خودِتـ‌••{🌿** }•• #کریس#KRIS #WU_FAN

۳ هفته پیش
13K