۱ روز پیش
181
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
7K
۱ روز پیش
7K
۱ روز پیش
1K
۱ روز پیش
1K
۱ روز پیش
1K
۱ روز پیش
1K
۱ روز پیش
1K
هر بار که می خندی تعادل این شهر بهم می خورد اما بخند 💕💕💕 زندگی را برای از نو ساخته شدن بهانه ای باید ...

هر بار که می خندی تعادل این شهر بهم می خورد اما بخند 💕💕💕 زندگی را برای از نو ساخته شدن بهانه ای باید ...

۱ روز پیش
2K
سلامتی همه اونایی که حالشون خوب نیست اما میخندن تا حاله بقیه خراب نشه

سلامتی همه اونایی که حالشون خوب نیست اما میخندن تا حاله بقیه خراب نشه

۱ روز پیش
299
رابطه یعنی کنارش

رابطه یعنی کنارش " آرامش " داشته باشی ... نه اینکه هر روز بجنگی تا دوست داشتنت رو ثابت کنی !

۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K