درک کردن و قضاوت نکردن افراد اصلا کار سختی نیست فقط باید سعی کنی مثل اونا فکر کنی و خودتو تو جایگاهشون قرار بدی ------------------- •

درک کردن و قضاوت نکردن افراد اصلا کار سختی نیست فقط باید سعی کنی مثل اونا فکر کنی و خودتو تو جایگاهشون قرار بدی ------------------- •

2 ساعت پیش
857
بعضی ها را باید خیلی زود کنار گذاشت! همان هایی که زبان خوب بودن را نمی فهمند بی خیال دوست داشتنت می شوند و طوری خودشان را سرگرم اطراف می کنند انگار هرگز نبوده ای… ...

بعضی ها را باید خیلی زود کنار گذاشت! همان هایی که زبان خوب بودن را نمی فهمند بی خیال دوست داشتنت می شوند و طوری خودشان را سرگرم اطراف می کنند انگار هرگز نبوده ای… به خیال خودشان می خواهند عاشق ترت کنند! حالا تو هر چه می خواهی زجر ...

2 ساعت پیش
872
گاهے نه گریه آرامت می کند و نه خنـده نــه فریـاد آرامـت می کنـد و نـه سڪوت آنجـاست ڪه رو به آسمان مےکنے و مےگویے؛ خدایـا تنهـا تـو را دارم تنهـایم مگذار♥️

گاهے نه گریه آرامت می کند و نه خنـده نــه فریـاد آرامـت می کنـد و نـه سڪوت آنجـاست ڪه رو به آسمان مےکنے و مےگویے؛ خدایـا تنهـا تـو را دارم تنهـایم مگذار♥️

6 ساعت پیش
1K
6 ساعت پیش
1K
6 ساعت پیش
1K
6 ساعت پیش
935
8 ساعت پیش
920
❤️حتی اگر کنارم نباشی🕊 ❤️ســــهم من هم نباشی🕊 ❤️جوری تــــو را دوست🕊 ❤️خــــــواهم داشتــــــــ🕊 ❤️که حسرتت را بخورند.

❤️حتی اگر کنارم نباشی🕊 ❤️ســــهم من هم نباشی🕊 ❤️جوری تــــو را دوست🕊 ❤️خــــــواهم داشتــــــــ🕊 ❤️که حسرتت را بخورند.

8 ساعت پیش
1K
8 ساعت پیش
3K
کامنت لطفا 😊

کامنت لطفا 😊

11 ساعت پیش
2K
13 ساعت پیش
1K
13 ساعت پیش
1K
13 ساعت پیش
2K
😂

😂

13 ساعت پیش
2K
آدم کسیو کھ دوستش دارھ رو یادش نمیرھ فقط یاد میگیرھ کمتر راجع بہش حرف بزنھ، کمتر فکر کنھ تا کمک کنھ دلش کمتر تنگ بشھ همین... گوش کردے؟ یادش نمیرھ...

آدم کسیو کھ دوستش دارھ رو یادش نمیرھ فقط یاد میگیرھ کمتر راجع بہش حرف بزنھ، کمتر فکر کنھ تا کمک کنھ دلش کمتر تنگ بشھ همین... گوش کردے؟ یادش نمیرھ...

13 ساعت پیش
1K
13 ساعت پیش
2K
13 ساعت پیش
1K
آدم اگر دلش بگیرد دردش را به کدام پنجره بگوید که دهانش ، پیش هر غریبه ای، باز نشود...

آدم اگر دلش بگیرد دردش را به کدام پنجره بگوید که دهانش ، پیش هر غریبه ای، باز نشود...

13 ساعت پیش
1K
13 ساعت پیش
1K
13 ساعت پیش
1K