🎼 معنی دلبستن ، معنی پیوستن ، معنی دل کندن ، گسستن معنی خاطره آنچه بر کسی گذشته و در حافظه اش مانده معنی حافظه عارضه ی ضبط و نگهداری مطالب و وقایع معنی عارضه ...

🎼 معنی دلبستن ، معنی پیوستن ، معنی دل کندن ، گسستن معنی خاطره آنچه بر کسی گذشته و در حافظه اش مانده معنی حافظه عارضه ی ضبط و نگهداری مطالب و وقایع معنی عارضه اتفاق پیش آمد مرض عشق معنی فاصله مسافت بین دو چیز یا دو کس تو ...

۶ تیر 1397
7K
no wings to fly...

no wings to fly...

۲۸ خرداد 1397
8K
#ایران #مراکش

#ایران #مراکش

۲۵ خرداد 1397
8K
مبهم🎧🎼

مبهم🎧🎼

۲۰ خرداد 1397
8K
ته سیگار 🎧🎼

ته سیگار 🎧🎼

۱۷ خرداد 1397
10K
پیر میشم 🎧🎼

پیر میشم 🎧🎼

۱۷ خرداد 1397
11K
#my #fav 😍❤️❤️

#my #fav 😍❤️❤️

۱۰ خرداد 1397
7K
دلم کبوتر جلد تو است و میدانی چه بر پرنده بی سر پناه میگذرد... سپید یا سیاه میگذرد🎧

دلم کبوتر جلد تو است و میدانی چه بر پرنده بی سر پناه میگذرد... سپید یا سیاه میگذرد🎧

۶ خرداد 1397
8K
ستاره سهیلی🎧

ستاره سهیلی🎧

۶ خرداد 1397
9K
گذر اردیبهشت

گذر اردیبهشت

۵ خرداد 1397
10K
pain hub🙃🙃 https://t.me/joinchat/AAAAAEfTnn8jLDDL82VKOA #mrblue

pain hub🙃🙃 https://t.me/joinchat/AAAAA... #mrblue

۳۱ اردیبهشت 1397
8K
http://www.wisgoon.com/pin/23518367/ جغد سرای @saeed_solo بیاید خوش بگذره :))

http://www.wisgoon.com/pin/... جغد سرای @saeed_solo بیاید خوش بگذره :))

۳۰ اردیبهشت 1397
9K
#آیا #میدانستید

#آیا #میدانستید

۲۷ اردیبهشت 1397
11K
مرسی که هستین 😍❤️❤️

مرسی که هستین 😍❤️❤️

۲۵ اردیبهشت 1397
9K
👆🏻👆🏻👆🏻

👆🏻👆🏻👆🏻

۱۹ اردیبهشت 1397
12K
khodaya mrsi k barun mibare☁️🌨🌨🌩🌫

khodaya mrsi k barun mibare☁️🌨🌨🌩🌫

۱۹ اردیبهشت 1397
8K
#Diet #Free 😋😋😍

#Diet #Free 😋😋😍

۱۶ اردیبهشت 1397
15K
#my #fav 🌈

#my #fav 🌈

۱۵ اردیبهشت 1397
10K
#my #fav

#my #fav

۱۵ اردیبهشت 1397
10K
#my #fav 😍❤️ again :))

#my #fav 😍❤️ again :))

۱۵ اردیبهشت 1397
10K