سرباز آقا

photo_by

https://t.me/police_Iran_police
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
کُونُواْ قَوَّامِینَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْط‎
«همواره برای خدا قیام کنید و به عدالت گواهی دهید.» [قرآن مائده ۸]

۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
2K
۲ هفته پیش
4K
۲ هفته پیش
6K
💔

💔

۲ هفته پیش
4K
۲ هفته پیش
5K
۲ هفته پیش
4K
۲ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
2K
۲ هفته پیش
2K
۲ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
4K
۲ هفته پیش
6K
۲ هفته پیش
6K
۲ هفته پیش
5K
۲ هفته پیش
6K
۲ هفته پیش
5K
۳ هفته پیش
4K
۳ هفته پیش
4K