ویژه کنید
عکس و تصویر #هنوزمـ دیونمـ دیونهـ ے خندهـ هاتـ💛♪ #درستهـ رفتے ولے میمیرمـ براتـ💙♪ #بااینکهـ بااونے بازمـ میگمـ ...

#هنوزمـ دیونمـ دیونهـ ے خندهـ هاتـ💛♪
#درستهـ رفتے ولے میمیرمـ براتـ💙♪
#بااینکهـ بااونے بازمـ میگمـ دوستـ دارمـ💜♪
#بهـ خودمـ هے میگمـ ازتوبودهـ بدتراشـ💚♪
#داداشے اسمتـ هنوزسرجاشهـ❤♪
#باینکهـ هیچے بزارباهاتـ باشهـ💗♪
#یادمهـ دستاشوگرفتمـ💛♪
#نگاهـ نگاهـ نگاهـ یهـ جورے نگامـ کردے💙♪
#بهـ حرفامـ میخندیدے ولے بهـ اونـ اخمـ میکردے💜♪
#داداشـ نامردے داداشتـ دلشـ پرخونهـ💚♪
#عشقتـ نامردبودبودمگهـ دلـ نامردے میدونهـ❤♪
#توکهـ رفتے پسـ بزارصادقانهـ بگمـ💗♪
#منـ فشارممـ بهـ نبودتـ عادتـ نکردهـ💛♪
#ازوقتے رفتے یهـ سربالاپایینـ میشهـ💙♪
#گمونمـ نبودتوهنوباورنکردهـ💜♪
#میگفتے میسوزهـ دلمـ ایمانمـ موهاشومیکنهـ💚♪
#تودلمونسوزونـ دلسوزے پیشکشتـ❤♪
#منوتویهـ زمانے میخندیدیمـ بهـ خاطراتمونـ💗♪
#الانـ همونـ خاطراتـ اشکمودرمیارهـ♥♪
#ایمـــــــــــانتــــــــــمــــــــ✌✌♥♥♪♪

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...