ویژه کنید
عکس و تصویر ‍ قهربودیم😞 درحال نمازخوندن بود نمازش که تموم شد؛ هنوز پشت به اون نشسته بودم ...

‍ قهربودیم😞
درحال نمازخوندن بود
نمازش که تموم شد؛
هنوز پشت به اون نشسته بودم

کتاب شعرش رو برداشت📖
و با یه لحن دلنشین☺ ️
شروع کرد به خوندن😍

ولے من باز باهاش قهربودم!!😒 ☹ ️


کتابو گذاشت کنار
بهم نگاه کرد
و گفت:
"غزل تمام؛
نمازش تمام؛
دنیـا مـات؛

سکوت بین
من و واژه ها
سکونت کرد!

بازهم بهش نگاه نکردم☹ ️
اینبارپرسید :
عاشقمے؟؟؟

سکوت کردم؛
گفت :
عاشقم گر نیستے😓
لطفی بکن نفرت بورز😬
بےتفاوت بودنت😕
هرلحظه آبم مےکند😞


دوباره با لبخند پرسید:😊

عاشقمــــے مگه نه؟؟ گفتم:نـــــه!!!:expressionless_face:


گفت:

لبت نه گوید
و پیداست مے گوید دلت آری😋 😅
که این سان دشمنے
یعنے که خیـلے دوستـم دارے"😍 😅 😉


زدم زیرخنده😅

و روبروش نشستم؛😊
دیگه نتونستم بهش نگم
که وجودش چقد آرامش بخشه... ☺ ️

بهش نگاه کردم
و ازته دل گفتم
خداروشکرکه هستے😍 😌 💞


همسر‌شهید‌بابایی

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...