ویژه کنید
عکس و تصویر من این #حتماًوبایدهای تورا قبول ندارم که برای دوست داشتن کسے #حتماًباید او را دید ...


من این #حتماًوبایدهای تورا قبول ندارم

که برای دوست داشتن کسے

#حتماًباید او را دید
#باید او را در آغوش گرفت
#باید زیر باران بدون چتر با او قدم زد
#حتماًباید مدتی او و خاندان او را شناخت
#حتماًباید...

نظرت قابل احترام
اما من این #حتماوبایدهای تورا قبول ندارم
شاید روزی منظورم رو بفهمی

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...