ویژه کنید
عکس و تصویر دلمان خوش است که . . . مینویسیم! . . . و دیگــران . . ...

دلمان خوش است که . . . مینویسیم! . . . و دیگــران . . . می خـواننــد! . . . و عــده ای . . . می گـوینــد ؛ «مثل همیشه عالی ، لایک » ! و بعضــی . . . اشـک می ریــزند . . . و بعضــی . . . مـی خنــدنـد . . . دلمــان . . . خـوش اســت! به . . . لــذت هــای کــوتـاه . . . به . . . دروغ هــایی که . . . از راســت بـودن . . . قشنــگ تـرند! . . . به . . . اینکــه کســی برایمــان . . . دل بســوزاند! . . . یـا کســی . . . عاشقمــان شــود! . . . با ارسال صورََتــَکی . . . دل می بنــدیـم! . . . دلمــان . . . خـوش می شــود! . . . به . . . بـرآوردن خـواهشــی .‌ . . و . . . چشــیدن لـذّتـی . . . و . . . وقــتی چیـــزی مـطابـق ِ مــیل ِ مــا نبــود! چقـــدر راحـت . . . لـَگــَـد می زنیـــم! و چــه ســــاده . . . می شـِکــَـنیم! و چه ساده . . . عشق را فراموش می کنیم! و دلمان . . . خوش است . . . به . . . عادت کردن های مَجازی! اگر روزی . . . خبری از . . . مَجازی هایمان نباشد! انگار . . . چیزی . . . و یا کسی را . . . گم کرده ایم!
#وصی پور

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...