ویژه کنید
عکس و تصویر ✒ حتمـــــــــــابخونین.... شیـــــطان میگوید.. 1)کسـے کـہ صدای اذان رابشنـودوبـہ نمــازنـــــرودپـــدرمن است. 2)کســے کـہ اســـــراف میکندبـــرادر ...

✒ حتمـــــــــــابخونین....

شیـــــطان میگوید..
1)کسـے کـہ صدای اذان رابشنـودوبـہ نمــازنـــــرودپـــدرمن است.
2)کســے کـہ اســـــراف میکندبـــرادر من است.
3)کسـے کـہ پیش ازامام بـہ رکــــوع وبدون بسـم اللـــہ شـــــروع بـہ نان خـــــوردن میکند اولاد من است.
4)کســــی کـہ این گفتـــارمن را به کســے میگوید دشــــمن من است وکســے کـہ نمیگوید دوســـت من است.

آیامیدانید که اگـــرشمادرحال حمل قــــــ💖 ـــــران باشید شیطـــان دچار درد شدید درســـرمیشودوباز کـردن قــــــــ💖 ــــران آنراتجزیه میکندوبا خواندن قــــــ💖 ــران ب حالت غش فـــرومیرودوخواندن قـــــــ💖 ـــران باعث دراغمارفتنش میشود.
وآیا‌شمامیدانید هنگامــے ک میخواهیداین پیام راب دیگــــــران ارسال کنید شیطـــــان سعــے خواهدکـردشمارامنصـــرف کند؟

بـہ فکـــــرنمازت باش مثل شارژ مــــوبایلت.📱
باصدای اذان بلندشو مثل صداــے مــــــوبایلت.📱 📣
ازانگشتانت واسه اذکـــــــاراستفاده کن مثل صفحه کلیدمــــوبایلت.📱 👐
قــــ💖 ـــــــران راهمیشه بخوان مثل پیامهاـــے مــــوبایلت.📱 ✉
خــدایــــــــــے ماکجاییم؟؟؟؟؟؟؟؟.😔 😔

آرام بگو ( خدایـــــامن عــــاشق توام❤ وب تونیاز دارم.ب قلـــب من بیا❤ ..)
این راکپــے کن وب اشتـــراک بذار وخــــدارا ب یادشان بیارتاامشب بوسیلــہ توواین پیام هــــــزاران نفریاد خدا بیوفتن.👌 🙇 ☝

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...