ویژه کنید
عکس و تصویر برای خواندن ریخت (شکل) یکپارچهء این هفت فرسته (پست) ، نشانی زیر را باز کنید: ...

برای خواندن ریخت (شکل) یکپارچهء این هفت فرسته (پست) ، نشانی زیر را باز کنید:
http://wisgoon.com/pin/25550027/
ولی برخی از پژوهشپایه های آن باز نمی شوند ، پس بجای آنها ، نشانی های زیر را باز کنید :
پژوهشپایه ها (منابع تحقیق):

(1)
http://wisgoon.com/pin/24031655/

(2)
https://en.wikipedia.org/wiki/Buyid_dynasty

https://fa.wikipedia.org/wiki/آل_بویه

(3)
https://fa.wikipedia.org/wiki/معزالدوله_دیلمی

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...