ویژه کنید
عکس و تصویر در پوستُ گوشتُ خونِ من جای گرفته... حب خواهرِ حضرت رئوفمان😍 🌸 هرگز از حرفهایی ...

در پوستُ گوشتُ خونِ من جای گرفته...
حب خواهرِ حضرت رئوفمان😍
🌸 هرگز از حرفهایی که مردم
🌸 درباره تو میگویند نگران نشو
🌸 هیچگاه کوچکترین
🌸 توجهی به آن نشان نده
🌸 همیشه فقط به یک چیز فکر کن
🌸 داور خداست...
🌸 آیا من در برابر او روسفیدم؟
🌸 بگذار این معیار قضاوت زندگی
🌸 تو باشد تا بیراهه نروی
🌸 تو باید روی پای خودت بایستی
🌸 و تنها ملاحظه ات این باشد که
🌸 ‌هر کاری انجام میدهم باید
🌸 مطابق شعور خودم باشد.
🌸 تصمیم گیرنده باید
🌸 آگاهی و شعور خودم باشد. ‌
🌸 آنگاه خدا داور تو خواهد بود.

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...