ویژه کنید
عکس و تصویر Love me forever- So that there are no two of us ... -یهویی‌‌بِ‌خودت‌میای‌‌ومیبینی‌یکی‌‌هس‌ کِ‌بابقیه‌فرق‌میکنه! ازدوراحساسش‌میکنی‌! ...

Love me forever-
So that there are no two of us ...
-یهویی‌‌بِ‌خودت‌میای‌‌ومیبینی‌یکی‌‌هس‌
کِ‌بابقیه‌فرق‌میکنه!
ازدوراحساسش‌میکنی‌!
وقتی‌نیست‌ناراحتی!
وقتایی‌هم‌کِ‌هست‌انگار‌دنیاروبهت‌میدن!
مهم‌بودَنِشه!
فقط‌بودَنِش...!
واین‌قشنگ‌ترین‌حس‌دنیاس!
اصلاینی‌خودِخودِزندگی!
"همیشه‌باش‌رفیق..!"🌩 💕
-تولدت مبارک توپولوی دوست داشتنیه من🖇 🐙 🎊 🎂
-تو همیشه بهترینم میمونی!♥ ️✨
-ناگهان و برای همیشه :) ✨ 💋
عاشقت شدم رفیق ^^ @Niloooo44
#HBD_my_best

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...