ویژه کنید
عکس و تصویر #پارت_نود_هفت #غریبه_آشنا سهون: دراز کشیده بودم،سرگیجه نداشتم ولی درد میکرد...پرستار اومد گفت ک زنگ زده...حالا ...

#پارت_نود_هفت #غریبه_آشنا
سهون:
دراز کشیده بودم،سرگیجه نداشتم ولی درد میکرد...پرستار اومد گفت ک زنگ زده...حالا چقد منتظر موندن تمرین خراب شده حتما بخاطر من احمق ک جلومو نگاه نکردم...نیم ساعت گذشت،سوهو هیونگ و بکهیون و چانیول و کای اومدن بالا سرم
بکهیون:خوبی سهون...چیکار کردی با خودت؟
کای:پسره بی حواس
چانیول:تو ک رانندگی بلد نیستی خو نشینن پشت ماشین
سوهو:بسه بچه ها،بزارید دو دقیقه از رسیدنتون بگذره بعد غر بزنید خب نمیبینید حالش خوب نیست
+خوبم هیونگ
چانیول:میگم سهون،یونا باهات بود پس کجاس؟
کای:کشتیش
+نه چی میگی کشتیش
سوهو:کجاست پس؟
+دکتر گفت هنوز بیهوشه دستش و سرش شکسته،گفت باید صبر کنیم به هوش بیاد
سوهو:به اعضا گروهش خبر دادی؟
+نه،اصلن تو ذهنم نبود،بعد اگه چیزیش بشه تهیون منو میکشه
بکهیون:لی سومانو بگو،دوتا گروه رو میکشه
سوهو:از قصد ک تصادف نکرده،اتفاق بوده
چانیول:اگه تونستی اینو تو گوش لی سومان فرو کن
کای:آره بابا زده خودش و اون دختره رو ناقص کرده هم ما اجرا داریم هم اونا مگه با دست شکسته بره اجرا کنه
سوهو:فعلا صبر کنید زنگ بزنم تهیون بیاد ببینیم چیکار باید انجام بدیم
+تا الان دیگه فهمیده من و یونا نرفتیم اون رستورانی ک گفته
بکهیون:به هر حال میفهمن همه،تو دیگه خودتو اذیت نکن،من برم به ئونسو زنگ بزنم ترسیده بود نگرانشم هم حالشو بپرسم هم خبر بهش بدم الان برمیگردم
+چرا بهش گفتید آخه
چانیول:هیونگ اولش میخواست نگه بیشتر ضایع کرد
سوهو:یااا چانیوللل

بکهیون رفت زنگ بزنه،سوهو هم به تهیون زنگ زد
کای:بزن رو اسپیکر ماهم بشنویم
سوهو:باشه
+سلام تهیون
-سوهو بدبخت شدیم...این دوتا احمق معلوم نیست کدوم گوری گوربه گور شدن معاون کشت منو همش میگه اینا کجان ،لی سومان منو خواسته برم دفترش گفت تو رو هم بگم بیای میخواستم برم خوابگاه دیدی بدبختمون کردن این دوتا تو ازشون خبری نداری؟
+ تهیون یه نفس بکش یه بند حرف میزنی خبر دارم زنگ زدم خبر بدم دیگه
-کجان؟
+چیزه نترسی هان چیزی نیست
-چی شدههه سوهوو
+یه مشکلی پیش اومده
-چه مشکلی؟
+چیزه خاصی نیست
-سوهو میگی یا نههه
+بیمارستانن تصادف کردن

صدای جیغ تهیون اومد
+آروممم چتههه
-یونا حالش خوبه؟
+آره خوبه
آدرس بیمارستان رو میفرستم برات سریع خودتو برسون

چانیول:بازم گند زدی هیونگ،هنوز از اول بگی بیمارستانن کمتر شکه میشن تا انقد افتضاح زمینه چینی کنی
سوهو:خیلی سختهه آخه
کای:بیاید بریم ببینیم یونا خوبه
+منم میام
چانیول:تو بخواب
+نه خوبم میام
چانیول:الان خوبی یکم دیگه ک گرلز جنریشن اومدن خودتو مرده فرض کن
کای:حداقل خودتو بزن به بدحالی
سوهو:مسخره بازیا چیه درمیارید بچه ها
چانیول:از ما گفتن بود خودتون میدونید

کاری از نویسنده گروه:@forough_wolf

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...