ویژه کنید
عکس و تصویر این شعر فوق العاده است؛:::👇 در مسجد و در کعبه به دنبال خداییم🌹 از حس ...

این شعر فوق العاده است؛:::👇


در مسجد و در کعبه به دنبال خداییم🌹
از حس خدا در دلمان دور و جداییم

هم مسجدو هم کعبه وهم قبله بهانه است
دقت بکنی نور خدا داخل خانه است🌹

در مسجد و در کعبه به دنبال چه هستی؟
اول تو ببین قلب کسی را نشکستی؟🌹

اینگونه چرا در پی اثبات خداییم؟
همسایه ی ما گشنه و ما سیر بخوابیم🌹

در خلقت ما راز و معمای خدا چیست؟🌹
انسان خودش آیینه یک کعبه مگر نیست؟

برخیز و کمی کعبه ی آمال خودت باش
چنگی به نقابت بزن و مال خودت باش🌹

تصویر خدا پشت همین کهنه نقاب است🌹
تصویرخداواضح وچشمان توخواب است

شاید که بتی در وسط ذهن من و توست
باید بت خود ، با نم باران خدا شست🌹

گویی که خدا در بدن و در تنمان هست
نزدیکتر از خون و رگ گردنمان هست🌹

ولله خدا قدرت پرواز پرنده ست
یا غرش بی وقفه ی یک شیر درنده ست🌹

در پیله ی پروانه مگر دست خدا نیست؟
پیدایش پروانه بگو معجزه کیست؟🌹

احساس خدا جزر و مد آبی دریاست
آنجا که نفس در بدن ماهی دریاست🌹

آنجا که نهنگی پی ماهی سر جنگ است
تدبیر خدا در سر و افکار نهنگ است🌹

باید که خدا را به دل کوه ببینیم
در جسم وتن و در نفس و روح ببینیم🌹

در ذهن خود اینگونه نگوییم خدا کیست
خورشید مگر باعث اثبات خدا نیست؟🌹

دستان خدا در تنه ی خشک درخت است
آیاتو بگو درک خدا مشکل و سخت است؟🌹

باید که در آیینه کمی هم به خود آییم
ما جلوه ای از خلقت زیبای خداییم🌹

هر کس که دلش آینه شد فاقد لکه🌹
در قلب خودش کرده بنا کعبه و مکه

گر خوب شناسی تو اگر خالق خود را🌹
سالم برسانی به هدف قایق خود را🌹

صحبت بکنم گر، به خدا حرف زیاد است
افسوس قلم سمت مسیری ست که باد است🌹

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...