ویژه کنید
عکس و تصویر داستان زندگی «خدایار» (مسیح) _______________________________________________ مردم دو سرزمین «هاتیا» (آسیای صغیر یا آناتولی) و « ...

داستان زندگی «خدایار» (مسیح)
_______________________________________________
مردم دو سرزمین «هاتیا» (آسیای صغیر یا آناتولی) و « لوانت باختری» (1) ، دست کم از سال 2650 پ. {پیشازادروز} (قبل میلاد) ، به «مزدا یسنا» {دین زرتشت} ، دلبستگی (علاقهء) فراوانی پیدا نموده بودند ، و پیروی از آنرا آغاز کرده بودند ؛ چون بسیاری از «ایرانی تبارها» که به این دو سرزمین کوچ کرده بودند ، مردم این دو سرزمین را با «مزدا یسنا» {دین زرتشت} آشنا کرده بودند . ولی پس از اینکه «کورش بزرگ» ، از سال 550 تا 538 پ. ، سه سرزمین «هاتیا» (آسیای صغیر یا آناتولی) ، «میاندورود دجله فرات» ، و « لوانت» را به قلمروی ایران افزود ، شمار پیروان «مزدا یسنا» (دین زرتشت) در این سه سرزمین ، افزایشی چشمگیر یافت .


پس از اینکه اسکندر مقدونی از سال 331 تا 327 پ. {پیشازادروز} (قبل میلاد) ، همهء قلمروی «شاهنشاهی ایران هخامنشی» را زورگیری کرد ، و کارگزاران (ماموران) اسکندر و جانشینانش ، سختگیری های گوناگون ، بر مردم این سه سرزمین را در پیش گرفتند ، موبدان {مغان} «مزدا یسنا» ، به دور از چشم این کارگزاران (ماموران) ، کار یاری رساندن به مردم این سه سرزمین ، و بویژه به خانواده های زرتشتی را همچنان دنبال کردند.


پس از زورگیری شدن دو سرزمین «هاتیا» (آسیای صغیر یا آناتولی) و « لوانت» ، بدست «گزینامردمی (جمهوری) رم» در سال 71 پ. ودگرش یافتن (تبدیل شدن) «گزینامردمی (جمهوری) رم» به «امپراتوری روم» در سال 27 پ. ، همین روند «یاری رسانی» موبدان {مغان} «مزدا یسنا» به زرتشتیان ، دنبال شد.


پس از اینکه در سال 4 پ. ، «مریم پاک (مقدس)» ، که یکی از همین زرتشتیان بود ، «خدایار» (مسیح) را به جهان (دنیا) آورد ، «سه موبد زرتشتی» (2) (3) که از «ایران اشکانی» برای یاری رسانی به زرتشتیان ، به «لوانت باختری» آمده بودند ؛ به خانهء «مریم پاک (مقدس)» در شهر "بیت لحم" رفتند ؛ و «گلاب» و «کندر» و «زر» (طلا) پیشکش نمودند . امروزه «سانتا کلاوز» یا بابانوئل ، نمادی (سمبولی) از همین سه موبد زرتشتی است (4).


«خدایار» (مسیح) در روند بزرگ شدنش ، یک آشنائی آغازینی (ابتدائی) با «مزدا یسنا» {دین زرتشت} را بدست آورد ، ولی همینکه به چهارده سالگی رسید ، برای بیشتر آشنا شدن با «مزدا یسنا» {دین زرتشت} ، به "ایران اشکانی" سفر کرد و گاهبازه ای (مدت زمانی) برابر با هجده سال را در آنجا ماند ، و از موبدان {مغان} «مزدا یسنا» {دین زرتشت} ، آموزه های این دین را بیش از پیش ، فرا گرفت . همانجور که میدانید ، «مزدا یسنا» {دین زرتشت} ، با برده داری ، ناسازگاری آشتی ناپذیری داشته است و پشتیبان «خویشفرمائیگرائی» (5) بوده است.

«خدایار» (مسیح) ، سپس در سال 28 ز. {زادروزی}(میلادی) ، در 32 سالگی ، از گزار (سفر) هجده سالهء خود به قلمروی «شاهنشاهی ایران اشکانی» ، به شهرستان "جودیا" از «امپراتوری روم» بازگشت (6) ، و در کنار "یحیی جانپاکساز" (7) ، مبارزه خود با برده دارسالاری را آغاز کرد ، و به آموزش دادن آموزه های «مزدا یسنا» {دین زرتشت} پرداخت ، و همگاهانه (همزمان) از اندیشه های ارزشمند «یحیی» ، بهره های فراوان گرفت . گرچه پس از یک سال ، «امپراتوری روم» ، «یحیی» را دستگیر کرد و کشت (7) ؛ ولی «خدایار» (مسیح) ، همچنان ، مبارزهء خود با برده داری را پیگیری کرد . یادآوری میشود که «یحیی» از خویشاوندان دور «خدایار» (مسیح) بود.


در سال 32 ز. {زادروزی}(میلادی) ، «امپراتوری روم» که دشمن دیرینهء «مزدا یسنا» {دین زرتشت} و «شاهنشاهی ایران اشکانی» بود ، و کنشگری (فعالیت) «خدایار» (مسیح) برپد (علیه) «برده داری» ؛ و آموزش دادن «مزدا یسنا» {دین زرتشت} و «خویشفرمائیگرائی» را برنمی تابید (تحمل نمی کرد) ، «خدایار» (مسیح) را دستگیر و به چلیپا (صلیب) کشید (6). یادآوری میشود که از پیرامون سال 10000 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، تا این هنگام (بجز 190 سال فرمانروائی مقدونیه ای ها) ، در «بلنددشت (فلات) ایران» ، همواره «خویشفرمائیگرائی» (5) برپا بوده است.(1) لوانت باختری ، امروزه دربرگیرندهء کشورهای لبنان ، اسرائیل ، فلسطین ، و باختر سوریه می باشد.
(2) https://en.wikipedia.org/wiki/Biblical_Magi
(3) https://en.wikipedia.org/wiki/The_Three_Kings
(4) https://fa.wikipedia.org/wiki/بابا_نوئل
(5) برای آشنائی با «خویشفرمائیگرائی» ، خواهشمندم که پیشگفتار برگه ام (پیجم) را بخوانید.
(6) https://en.wikipedia.org/wiki/Jesus
(7) https://fa.wikipedia.org/wiki/یحیی

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...