ویژه کنید
عکس و تصویر #پارت_سی_و_نهم #من_و_تنهایی از زبون امیر : اوف دیگه نمیتونم این حس رو تو خودم مخفی ...

#پارت_سی_و_نهم #من_و_تنهایی
از زبون امیر : اوف دیگه نمیتونم این حس رو تو خودم مخفی کنم...تحمل ندارم....باید حداقل به ارسلان بگم...
امیر : ارسلان ؟
ارسلان : بله عشق دلم ؟
امیر : مسخره نکن عوضی حوصله ندارم ‌
ارسلان : اووه تو اصلا لیاقت اینجور حرفارو نداری!!
امیر : باشه غلط کردم
ارسلان : افرین تو همیشه غلط میکنی
امیر : میزاری بگم یا نه ؟
ارسلان : هان چی میخوای بگی ؟
امیر : ارسلان ، من....
ارسلان : چی ؟‌درست حرفتو بزن خب !
امیر : من یه حسی به مارال دارم !!
ارسلان : منو مسخره کردی ؟
امیر : نه به خدا !! راست میگم !!
ارسلان : اخه یعنی  تو از مارال خوشت اومده!!
امیر : نمیدونم .
ارسلان : خب یعنی چی ؟!
امیر : نمیدونم
ارسلان : خب الان چرا ناراحتی ؟
امیر : مارال نامزد داره دیگه...
ارسلان : نااامزد ؟؟
امیر : اره....
ارسلان : منظورت همون پسره علی هست ؟
امیر : اره دیگه...
ارسلان : اووه بابا تو دیگه چقد خنگی !!
امیر : چرا مگه !؟
ارسلان : علی نامزده مارال نیس که !!
امیر : پس چکارشه ؟
ارسلان : قراره بعدا نامزد کنن...اونم شاید ، معلوم نیست!!
امیر : اوف من حالا چکار کنم ؟
ارسلان : هیچی فقط خودتو اذیت نکن....با مارال هم بهتر رفتار کن!!
امیر : چه فایده ای داره که باهاش بهتر رفتار کنم‌؟!
ارسلان : خب اگه باهاش بهتر رفتار کنی راحت تری میتونی بهش بگی که دوستش داری !!
امیر : ارسلان من از اون موقع داشتم برات مثنوی معنوی میخوندم !!!؟
ارسلان : نه خب داشتی حرف میزدی!!
امیر : من بهت گفتم که قراره برم به مارال بگم ؟؟ بعدشم من هنوز نمیدونم دوستش دارم یا نه !!
ارسلان :‌خب چرا خودتو گول میزنی ؟
امیر : یعنی چی ؟
ارسلان : خودت رو زدی به خریت که نمیدونی دوستش داری یا نه !! ولی خب‌ ضایعس که عاشقشی !!
امیر : نخیر اینجوری نیست !! اصلا من از مارال خوشم نمیاد !!
ارسلان : واقعا خیلی خنگی!!
امیر : خنگ نیستم خب من مارال رو دوست ندارم !!
ارسلان : میخوای دروغ بگی درست دروغ بگو تا باور کنم !!
امیر : باشه من اصلا دروغ میگم !! به تو ربطی نداره...
ارسلان  : باشه بسه دیگه !!
امیر : اوهوم باش...
ارسلان : بریم ویلا ؟
امیر : که چی بشه؟
ارسلان : اووف شب شده و من گشنمه !! بریم شام بخوریم !!
امیر : باشه...
ارسلان : پس زنگ بزنم به مارال ؟
امیر : نمیدونم چرا مگه ؟
ارسلان : با مهرناز اومده بودن لب ساحل کناره دریا...بگم برن ویلا تا وسایل شام رو تا ما میایم حاضر کنن!!
امیر : باشه زنگ بزن...نمیدونم هرکار دوست داری بکن...
ارسلان : زنگ میزنم !!
ارسلان به گوشیم زنگ زد....گوشی رو جواب دادم...
مارال : الو‌ سلام بله ؟
ارسلان : سلام خوبی ؟
مارال : ممنون تو خوبی ؟
ارسلان : ممنون .
مارال : کاری داشتی ؟
ارسلان : اره میخواستم بگم با مهرناز برین ویلا وسایل شام رو حاضر کنین ما الان میایم !! #نظر_بدین💜 💎

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...