ویژه کنید
عکس و تصویر #پارت_سیو_نه #لونا لونا: یک دختره ای اومد جلوم و گفت : اگه میخوای تو اردو ...

#پارت_سیو_نه

#لونا


لونا:

یک دختره ای اومد جلوم و گفت : اگه میخوای تو اردو شرکت کنی ممنون میشم این برگه رو بگیری .
و بدون اینکه بزاره حرفمو بزنم دو تا برگه بهم داد . به برگه ی اولی زل زدم . مال اردو بود اما برگه ی دوم مال کلاس ها تقویتی که
قبل از نتیجه ازمون میومد . و...قطعا تمام بچه های این کلاس باید میرفتن . تو تابستونم واسه ادم اسایش نمی زارن .
چه دلیلی داره ادم بره کلاس درسی اونم تو تابستون . ؟
میچا : تو میری ؟
سرمو به عقب برگردوندم وبه میچا زل زدم . چند لحظه نگاهش کردم که گفت : یااا لونا . امروز چرا مث جسدا شدی ؟ هرچند همیشه مث جسدی اما امروز فرق داره . چت شده ؟ اتفاقی افتاده ؟
لبخندی زدم و گفتم نه بابا چه اتفاقی ؟

(کاش میدونستیم که چشما هم میتونن حرف بزنن )
+ تو اردو میری ؟
سرشو تکون داد و گفت : اره . چرا که نه . هم جیمین هست هم دریا .
+ حالا تو دریا رو میخوای یا جیمینو ؟
میجو از دور به سمتمون دویید و با دیدن میچا گفت : میچا . تو چرا این چند روزه مثل کانگوروایین و بالا میپری؟
میچا با بهت گفت : منظورت چیه ؟
+ راست میگه چرا هی مثل کانگورو میپری بغل جیمین ؟
لبشو گاز گرفت و گفت : دوس دالم .
و با دیدن جیمین به سمتش دوید و گفت : تو میری اردو ؟
رو به میجو گفتم : خب ازمون چطور بود ؟
میجو : هیعییییی دست رو دلم نزار که پیازه .
+ فکر میکردم میگفتن خونه . میجو هول شد و گفت : حالا هرچی میگفتن به تو چه ؟
برگه هارو گذاشتم توی کیفم و گفتم : خب بابا نزن منو . من خوب دادم . یعنی تو این سه هفته مثل چی داشتم درس میخوندم . هر چند این
چند وقتی که رفتم بیما.....
حرفمو قطع کردم . خاک تو سرت لونا . رسما داری خودت لو میدی قضیه رو . بک کیونگ و دیدم که داشت با خوشحالی میومد سمت ما .
دستاشو کرده بود تو جیب شلوارشو و گفت : چطوری شتر ؟
و روبه میجو گفت : چطوری گل رز؟
میجو : خوبم خر زره .
خوب . عشق و علاقه ی اینا منو کشته . اصلا عاشق این مغز میجو هستم . با دیدن شوگا کمی رفتم پشت بک کیونگ قایم شدم .
با دیدن حالتم پوزخندی زد و از مدرسه خارج شد . هوف...به خیر گذشتا .

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...