ویژه کنید
عکس و تصویر اطلاعات قرآنی و دینی 468- بزرگترین کلیسای جهـان چـه نـام دارد ؟ قصر سلطنتی «سـن ...

اطلاعات قرآنی و دینی

468-   بزرگترین کلیسای جهـان چـه نـام دارد ؟ قصر سلطنتی «سـن پتـر»

469-  محـل افــروختــن آتش مـقــدّس چــه نـــام دارد ؟آتشکـده

470- پیامبر دستان پینه بسـته چـه کسی را بوسـه زد ؟ کـارگـر

آتش پرست بــه چـه کســانی می گوینـد ؟زرتشتـیان

472-    بنا به نظر پیامبر ، چه کسانی وارثـان پـیامبرانند ؟ عـالمان

473- نام کدام کشور عربـی در قرآن آمـده است ؟ مصـر

474- کدام حشره بـود که بـاعث کشتن نمـرود شـد ؟پشّــه

475- بـزرگـتریــن طــایفـه حجــاز چـه نــام داشت ؟ قریـش

476-    تنهـا نقـطه ای که قبـله نــدارد کجـاست ؟ سطح بـام کعبـه

477-   کـدام زن ، هـم همسرش و هـم پـدرش پیـامبر بـودند ؟ صـفورا

478-    سعدی ، عالِم بلا عمل را به چه چیزی تشبیه نموده است ؟ زنبور بی عسل

479-    بنا به فرموده پیـامبر ، خانه هـای ما با کدام نور روشن می شود ؟ تلاوت قرآن

480-    پایین آوردن صدا به وقت صحبت کردن ، از توصیه های قرآنی کیست ؟ لقمـان

481-  خداوند درباره چه کسانی فرمود حتّی إجازه نداریم به آنها «أُف» بگوییم ؟ پدر و مـادر

482- کدام جانور است که به فرموده خدا ، کافران حتـّی یکی مثل آن را نمی توانند بیافرینند ؟ مگس

483-  تنـهــا مسـجـدی کـه در آن ، إمـام جمـاعت روبــروی مـأمـوم خـود قـرار می گـیرد کجــاست ؟ مسجـد الحــرام

484-  خــداونـد دربـاره کــدام حیـوان می فرمــایـد : چـرا بــه آن نـگــاه نـمی کنـند کــه چگـونــه آفریــده شــده است ؟ شتـر

485-  کـدام جـانـور بــود کـه قـومـی از بنـی إسرائیـل بـه وسیـله عـذاب إلـهی بــه شکـل آن در آمـدنـد ؟ میمون

486-  زنگ کلیسا و نیز نام یک آهنـگ قـدیمـی موسیقی ایـرانـی را چـه می گوینـد ؟ نـاقـوس

487-  تنهـا حـلالی که خـداونـد آن را دوست ندارد کـدام است ؟ طـلاق

488-  خداوند از مثال زدن کـدام حشـره شـرم نـدارد ؟ پشّـه

489-  میخ های زمین چـه چیزهـایی هستند ؟ کوهـها

490-  محکمه بدون قـاضی کجـاست ؟ وجـدان

491-  شیطان از چه نوع موجوداتی است ؟ جـن

492-  واحــد شمـــارش شتـر چیـست ؟ نفـر

493-     درخت کریسمَس کدام است ؟ کاج

494-    بهتـرین توشــه هـا چیست ؟ تقـوا

495- عبادتگاه راهبان چه نام دارد ؟ دَیر

۴۹۶- مکّه در کدام ماه فتح شد؟ رمضان

497- جن از چه چیزی خلق شد ؟ آتش

498- زینت آسمان دنیا چیست؟ ستاره

499- چـراغ زمین چیست ؟ خورشید

500- نـور آسمــان هـا چیست ؟ مـاه

#بخون

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...