ویژه کنید
عکس و تصویر 🍂 گفتم:«یادته اولین بار به کی دوستت دارمو گفتی» چشمهایش را بست انگار میخواست به ...

🍂 گفتم:«یادته اولین بار به کی دوستت دارمو گفتی»
چشمهایش را بست
انگار میخواست به یاد بیاورد
چند ثانیه
یک دقیقه
دو دقیقه
فکر کردم خوابش برد
با دست تکانش دادم
گفتم کجایی؟
چشمانش را باز کرد
خیره به چشمانم شد
خیره تر
زل زد به نگاهم
گفتم:« اقا من پشیمون شدم،
نمیخوام بدونم»
خندید و گفت
« پشیمونم نمیشدی فرقی نداشت
چون جوابی نداشتم برای سوالت»
داشتم در ذهنم میپرسیدم
چطور میشود یادش نیاید
انگار ذهنم را خوانده باشد گفت:
« اره میشه
اونقدر با تو غرق عشق شدم
هر چی قبل تو بوده رو یادم رفته
بعد تو داستان عوض شد
بعد تو عشق اتفاق افتاد
بعد تو هر بار دوستت دارمو اوردم به زبونم
شرمنده این دو تا کلمه نشدم
بعد تو...»
حرفش را قطع کرد و بغلم کرد
نزدیک گوشم آهسته گفت:
« میدونی چقدر دوستت دارم؟ »
میدانستم زیاد دوستم دارد
اما میخواستم باز هم اعتراف بگیرم
گفتم نه
سفت تر بغلم کرد و گفت:
« ندون، هیچوقت ندون
این حجم دوست داشتنم خطرناکه
میخوام بدونی دوستت دارم
اما اندازشو نه»
منی که غرق در عشقش بودم
بیشتر غرق شدم
هیچوقت نمیدانم چرا
شنیدن دوستت دارم
از زبانش اینقدر لذت بخش است
برای همین هر بار با یک ترفندی
از زبان مغرور دوست داشتنی ام
اعتراف دوستت دارم را میگیرم🍂

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...